ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 319 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61!!!ด่วนมาก !!! เจ้าหน้าที่ Graphic Design (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- ออกแบบ แก้ไขสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่น Brochure, Banner, Poster, Vinyl - ปรับปรุงงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ให้ทันสมัยต่อการใช้งานอยู่เสมอ - ประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน - งานกราฟฟิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
62เจ้าหน้าที่ Sub Coordinator !!ด่วนมาก!!
1.ประสานงานระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอนชาวต่างชาติและบริษัท อีพีพลัสเลิร์นนิ่ง จำกัด 2.ดูแล แนะนำช่วยเหลือ ครูผู้สอนชาวต่างชาติ 3.เข้าห้องเรียน พร้อมครูผู้สอนชาวต่างชาติ เพื่อช่วยดูแลนักเรียนและประเมิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
63Sales (Smart Learning application)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.เสนอขายคอร์สเรียน ( Smart learning application ) คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแก่ลูกค้าทั่วไป / ลูกค้าองค์กร / โรงเรียน 2.นัดเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอขาย ( Smart learning application )...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
64พนักงานขายประจำสำนักงาน (Inside Sales Representative)
- เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - โทรขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ให้แก่ลูกค้าเก่าและขยายผล - โทรขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ด้วยการเปิดตลาดลูกค้าใหม่ - แนะนำรายการส่งเสริมการขาย - รักษายอดขายตามบริษัทฯ กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
65พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Realme The Mall บางแค (ชั้น 1)
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
66พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG The Mall บางแค (ชั้น 2)
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
67Admin for Smart Learning in School
1. บริหารจัดการ ผู้ใช้ Application Smart Learning ( User ) 1.1. Admin School ให้ Link google form เพื่อลงทะเบียน เพื่อให้โรงเรียนส่งให้ผู้ปกครองที่ชำระเงินแล้ว 1.2.Admin School รวบรวมข้อมูล User...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
68PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง Non Voice Agent ( แชท ) สนใจติดต่อกันต์ 0630793488
1.ให้บริการข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่าน ทาง Live Chat ติดต่อลูกค้ากลับผ่านทางโทรศัพท์กรณีที่ลูกค้าต้องการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ 2.ดูแลบัญชีลูกค้าและการเงิน (คำนวณยอดคงเหลือ ผลตอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
69PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง Non Voice Agent ( แชท ) สนใจติดต่อกันต์ 0630793488
1.ให้บริการข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่าน ทาง Live Chat ติดต่อลูกค้ากลับผ่านทางโทรศัพท์กรณีที่ลูกค้าต้องการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ 2.ดูแลบัญชีลูกค้าและการเงิน (คำนวณยอดคงเหลือ ผลตอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
70PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง Non Voice Agent ( แชท ) สนใจติดต่อกันต์ 0630793488
1.ให้บริการข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของธนาคารผ่าน ทาง Live Chat ติดต่อลูกค้ากลับผ่านทางโทรศัพท์กรณีที่ลูกค้าต้องการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ 2.ดูแลบัญชีลูกค้าและการเงิน (คำนวณยอดคงเหลือ ผลตอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)