ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 143 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1บริษัท พี.เอส. กรุ๊ป ฟิชชิ่งสปอร์ต จำกัด
- มีความเข้าใจในการทำการตลาด รวมไปถึงการยิงแอดโฆษณาบน Social media แต่ละ Platform - หาข้อมูล วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อทำ Content ส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลคุณภาพของ Content ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เอส กรุ๊ป ฟิชชิ่ง สปอร์ต จำกัด
4แม่บ้านประจำ (เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซร์พิจารณาเป็นพิเศษ)
กวาด,ถู,เช็ดฝุ่นตามจุดต่างๆ , กรอกน้ำ , กวาดใบไม้,ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บ้าน(ทำกับข้าว,ซักผ้า,รีดผ้า)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
6เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารด้านการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร และติดตามผล สถานะของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศ ทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ 4. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
7เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล (ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสรรหาว่าจ้างบุคคลากร และงานฝึกอบรมพนักงาน - งานทะเบียน และเอกสารงานบุคคล - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI พนักงาน) - งานธุรการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร - งานอื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
8ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน)
1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อย., กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นจดแจ้ง-แก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
9พนักงานจัดซืัอ
- เทียบราคาซื้อของ ตามคำสั่งซื้อจากหน่วยต่างๆ - จัดทำเอกสารเสนอผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ - จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ประสานงานับหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
10เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) ประจำโรงงาน บางเลน นครปฐม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการเอกสาร ทั่วไป - จัดการด้านการผลิตเอกสาร, พัสดุ, งานสารบรรณ - ประสานงานด้านต่างๆ ของแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด