ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 106 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน)
1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อย., กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นจดแจ้ง-แก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
2แม่บ้านประจำ (โรงงานบางเลน นครปฐม 1คน, ประจำสำนักงานใหญ่ 1 คน) ด่วน
กวาด,ถู,เช็ดฝุ่นตามจุดต่างๆ , กรอกน้ำ , กวาดใบไม้,ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บ้าน(ทำกับข้าว,ซักผ้า,รีดผ้า)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ(ด่วน)
1. ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารด้านการนำเข้าสินค้าให้กับ Shipping, สายเรือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร และติดตามสถานะของสินค้า 3. ติดต่อปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
10เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล (ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสรรหาว่าจ้างบุคคลากร และงานฝึกอบรมพนักงาน - งานทะเบียน และเอกสารงานบุคคล - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI พนักงาน) - งานธุรการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร - งานอื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด