ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 14 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานธุรการบัญชี ด่วนมาก !!
ลักษณะงาน ช่วยงานธุรการทางบัญชี และการเงิน เช่น ตรวจเซ็คเงินและเอกสารทางบัญชี ใบวางบิล ประสานงานทั่วไปภายในบริษัท สถานที่ทำงาน : ถนนข้าวสาร **สามารถโทรมาเพื่อรับการสัมภาษณ์เบื้องต้นได้ ติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
2พนักงานตรวจเช็ค แพ็คสินค้าไปต่างประเทศ และช่วยขับรถ ด่วนมาก
****เนื่องจากเป็นธุรกิจขนส่ง มีการใช้แรงยก-แบก-หาม ต้องขอรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะ **** ทำหน้าที่หลัก คือ ตรวจเช็คสินค้า และแพ็คสินค้าใส่กล่อง เพื่อเตรียมส่งออกต่างประเทศ หน้าที่เสริมคือ ช่วยขั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
3Senior System Analyst
• Responsible to analysis and design according to requirement. • Able to transform business requirement to technical solution. • Works with vendors and department staff to resolve stand-alone system...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อบรม ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เหนือเมฆ จำกัด
5พนักงานบัญชีลูกหนี้
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีและบันทึกรับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเรื่องการรับชำระหนี้และการติดตามหนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด
9Call Center
ประสานงานรับแจ้งปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด