ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 19 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
5Call Center
ประสานงานรับแจ้งปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
7เจ้าหน้าที่ Graphic
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค มีความรู้ทางด้าน Graphic Design มีความรู้ทางด้าน PC โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Page Maker,Indesign, Dreamweaver หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
8เจ้าหน้าที่การตลาด
1. รวบรวมข้อมูลตามบริษัทมอบหมาย 2. วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมการตลาดได้ตามแผน 3. สามารถประสานงานขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้ตามเป้าหมาย 4. ควบคุมบริหารการตลาดตามนโยบายได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด