ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงาน PC (ประจำ Big C ราชดำริ, เมกา บางนา) **สามารถสื่อสารภาษาจีน, อังกฤษได้ดี
- จัดเรียงสินค้า - แนะนำผลิตภัณฑ์ และเสนอขายลูกค้า - ดูแลการขายตามยอดขายที่กำหนด - สรุปยอดขายประจำวัน - ประจำ Big C ราชดำริ, เมกา บางนา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ (ด่วน)
ดูแล รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ตรวจสอบสต็อก และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบการวางบิล แจ้งฝ่ายบัญชีการเงิน วางแผนการนำรถเข้าซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
3เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน)
- จัดทำรายงานผลการจัดส่ง (KPI) ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด - จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ (Presentation) ประจำเดือนต่อผู้ว่าจ้างขนส่ง - จัดทำเอกสารสรุปผลการ Surprise Check และ Check for Service - ดูแล จัดเก็...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
4ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR
รับผิดชอบจัดทำเกี่ยวกับระบบ ISO ดูแลระบบและจัดทำเอกสารรับการตรวจประเมินจากผู้ว่าจ้าง และการตรวจประเมิน ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
7PC หน่วยแทน (Rotate) First Choice BKK25 ประจำพื้นที่อ่อนนุช,บางนา,ลาดกระบัง
พนักงานขายบัตรเครดิตหน่วยแทน (Rotate) Krungsri First Choice หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน 1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า โดยรับผิดชอบเป้าหมายการขายบัตรเครดิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8เภสัชกร
- ช่วยพัฒนาด้านการตลาด - คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ - พัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Product Development) - ร่วมวางแผนการตลาด และรับผิดชอบในการส่งเสริม ผลักดันสินค้าของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด
9ธุรการประสานงานต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานกับทางต่างประเทศ จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด
10พนักงานคลังสินค้า (ด่วน)
- จัดเตรียมสินค้า หรืออุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ เพื่อให้ช่างออกไปติดตั้ง หรือบริการ - ทำรับเข้า-จ่ายออกของอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ เพื่อตัดจ่ายของสินค้าคงเหลือ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นำชัย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด