ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91กราฟฟิคดีไซน์
ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ ตามออเดอร์ลูกค้า เช่น Banner,ใบปลิว,นามบัตรฯลฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
94ช่างไฟ
1.ติดตั้งไฟ กล่องไฟ อาคาร 2.ตรวจเช็คไฟ ว่าพร้อมทำงานหรือไม่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
95เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน
1.เอกสารรับ-เช็ค วางบิล 2.ตั้งหนี้-ทำจ่าย 3.เอกสารทางการเงิน 4.คีย์ข้อมูลเอกสารบัญชี 5.ประสานงานฝ่ายขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
96เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก
เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ - เปิด JOB ในระบบงานตาม Order - เช็คความถูกต้อง เพื่อ Enter เอกสาร - เขียนข้อมูลลงใบ EDI Import Check list - Draft ใบขนขาเข้าใน Program - ตรวจสอบความถู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
97ผู้ช่วยประสานงานเอกสารน้ำมัน
- เปิด JOB ในระบบงานตาม Order - Draft ใบขนขาออกใน Program - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อส่งลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ - จัดทำเอกสารยกเว้นภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานประจำเดือน และรับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
98เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสาร
- งานธุรการในแผนก - งานประสานงานทั่วไป - คีย์ข้อมูล เกี่ยวกับเอกสารนำเข้า - ส่งออก - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังน้ำมัน(ชาย)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและตรวจสอบเอกสารเข้าและเอกสารออกในแผนก - จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ - คีย์ข้อมูล เกี่ยวกับเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
100Reception & Cashier
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า รับเช็คอิน-เช็คเอ้า,เก็บเงินค่าห้องพัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (Hotel Z zpaze)