ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91Admin Officer (Contract 1 year)
รวบรวมรายชื่อพนักงานอบรมประจำเดือน ประสานงานกับพนักงานและหน้าร้าน ดูแลห้องจัดฝึกอบรม ตลอดจนเกริ่นแนะนำเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม แจ้งข้อมูลระหว่างหลังการฝึกอบรม และสรุปรายงานการฝึกอบรม เพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
92Accounting Officer(สัญญาจ้าง 6 เดือน)
-ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายเงิน -ทำเอกสารรายรับ - รายจ่ายและเอกสารประกอบ -จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย -ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เพื่อประกอบรายงาน ภพ.30 -จัดทำรายงานภาษี ภพ.30 และ ภงด. 3 , 53 -งานบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
93Admin Officer (Contract 1 year)
รวบรวมรายชื่อพนักงานอบรมประจำเดือน ประสานงานกับพนักงานและหน้าร้าน ดูแลห้องจัดฝึกอบรม ตลอดจนเกริ่นแนะนำเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม แจ้งข้อมูลระหว่างหลังการฝึกอบรม และสรุปรายงานการฝึกอบรม เพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
94Accounting Officer(สัญญาจ้าง 6 เดือน)
-ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายเงิน -ทำเอกสารรายรับ - รายจ่ายและเอกสารประกอบ -จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย -ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เพื่อประกอบรายงาน ภพ.30 -จัดทำรายงานภาษี ภพ.30 และ ภงด. 3 , 53 -งานบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
95Accounting Officer(สัญญาจ้าง 6 เดือน)
-ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายเงิน -ทำเอกสารรายรับ - รายจ่ายและเอกสารประกอบ -จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย -ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เพื่อประกอบรายงาน ภพ.30 -จัดทำรายงานภาษี ภพ.30 และ ภงด. 3 , 53 -งานบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
96Admin Officer (Contract 1 year)
รวบรวมรายชื่อพนักงานอบรมประจำเดือน ประสานงานกับพนักงานและหน้าร้าน ดูแลห้องจัดฝึกอบรม ตลอดจนเกริ่นแนะนำเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม แจ้งข้อมูลระหว่างหลังการฝึกอบรม และสรุปรายงานการฝึกอบรม เพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
97Admin Officer (Contract 1 year)
รวบรวมรายชื่อพนักงานอบรมประจำเดือน ประสานงานกับพนักงานและหน้าร้าน ดูแลห้องจัดฝึกอบรม ตลอดจนเกริ่นแนะนำเชิญวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม แจ้งข้อมูลระหว่างหลังการฝึกอบรม และสรุปรายงานการฝึกอบรม เพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
98P.C.ขายสินค้า ประจำ (SB Design Square สาขาบางนา)
- เสนอขายสินค้า "กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ Samsung และ Mul-T-Lock - ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ - อยู่ประจำสาขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
100พนักงานคีย์ข้อมูลบัญชี
1. คีย์ข้อมูลเข้าระบบบัญชี Express คีย์บิล, ภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ตัดรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2. งานเอกสาร สามารถใช้Microsoft Word, Excel และemailได้ 3. ประสานงานกับลูกค้า และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด