ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101เด็กติดรถส่งของ (ด่วนมาก) สนใจโทร 02-749-0931, 096-083-9908
พนง.ส่งของ/ พนง.ติดรถส่งของ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด
102ประสานงานจัดส่งของ จัดสต๊อก *ขับรถโฟล์กลิฟต์ได้*
ฝ่ายประสานงาน รับออเดอร์ลูกค้า จัดคิวรถส่งของ จัดสต๊อก เช็คสต๊อกสิ้นค้าโกดัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถขับรถโฟล์กลิฟต์ได้ (ชายหรือหญิงอายุ 25-35ปี)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด
103พนักงานธุรการประจำอาคารชุด
- รับเรื่องแจ้งซ่อมและอื่นๆ จากเจ้าของร่วม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ออกใบเสร็จ รับชำระค่าสาธารณูปโภค - งานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์ทิซติค ฮาร์โมนี จำกัด
105RESTAURANT MANAGER: (SERVICE และ KITCHEN)
1. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย 2. บริหาร และจัดการงาน Operation ภายในร้านทั้งหน้าร้าน และ ในครัว 3. ควบคุมสินค้าและบริการต่างๆให้ได้มาตรฐานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 4. ตรวจสอบ ควบคุม คุณภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
106Admin Store
-บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในระบบให้เรียบร้อย - บันทึกข้อมูลการรับสินค้าผลิตเสร็จให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในระบบให้เรียบร้อย -จัดทำรายงานออเดอร์รายวันจากสาขาหน้าร้าน/ลูกค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
107พนักงาน บริการ ( เขตพื้นที่ พระโขนง,บางนา ) สนใจโทรสอบถาม 090-198-9151
- รับผิดชอบยอดเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริการลูกค้าให้ได้มาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า - ตรวจสอบ ควบคุม หน้าตาอาหารให้เป็นไปตามมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
108พนักงาน Baker (Gontran Cherrier)
รับผิดชอบผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลิตสินค้าได้ครบจำนวนตามแผนสั่งผลิต และส่งมอบได้ทันตามที่กำหนด ตรวจรับวัตถุดิบจากคลังสินค้าให้ถูกต้องและครบจำนวน รวมถึงตรวจสอบวันที่หมดอายุของวัตถุดิบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
109Chef De Partie
1. ประกอบอาหารได้ถูกต้องตามมาตรฐานบริษัท ทั้งรสชาติ คุณภาพ หน้าตา 2. ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบได้ตามเป้าหมายของบริษัท 3. ควบคุมดูแลการทำอาหารของทีม ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. รับผิดชอบ ดูแลการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
110Sous Chef / Kitchen Head
1. ควบคุมและดูแลการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท ทั้ง คุณภาพ รสชาติ หน้าตา 2. ประสานงานกับ Executive Chef ในเรื่องการผลิตอาหารในครัว 3.สามารถทำ Prep Table ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด