ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
131รับสมัคร HR Admin ประจำคลัง ซ.วัดบัวโรย รายได้ 15,000 - 18,000 สนใจติดต่อ HR วุ้น 095-3745994
- สรรหารพนักงาน ให้ได้ตามแพลนที่กำหนด - ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ - จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ตามช่องทางต่างๆ - จัด Report ข้อมูลสรรหา - จัดทำข้อมูลตามลูกค้าร้องขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
132รับสมัคร HR Admin ประจำคลัง ซ.วัดบัวโรย รายได้ 15,000 - 18,000 สนใจติดต่อ HR วุ้น 095-3745994
- สรรหารพนักงาน ให้ได้ตามแพลนที่กำหนด - ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ - จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ตามช่องทางต่างๆ - จัด Report ข้อมูลสรรหา - จัดทำข้อมูลตามลูกค้าร้องขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
133รับสมัคร HR Admin (ประจำคลัง) 2 อัตรา รายได้ 15000-20000 บาท ติดต่อสมัครงาน 083-8814318
- จัดทำและตรวจสอบ Time Attendance ของพนักงาน (ขาด,ลา,มาสาย) - จัดทำเอกสารพนักงาน (พนักงานเข้าใหม่) - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - สรุป Report ประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
134รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาประจำคลัง ติดต่อสมัครงาน 083-8814318
หน้าที่รับผิดชอบ - สรรหาพนักงานตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - นัดหมายสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน - ประสานงานกับฝ่ายแผนกอื่นๆ - จัดทำ Report ข้อมูลการสรรหา และอื่นๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
135รับสมัคร HR Admin (ประจำคลัง) 2 อัตรา รายได้ 15000-20000 บาท ติดต่อสมัครงาน 083-8814318
- จัดทำและตรวจสอบ Time Attendance ของพนักงาน (ขาด,ลา,มาสาย) - จัดทำเอกสารพนักงาน (พนักงานเข้าใหม่) - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - สรุป Report ประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
136รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาประจำคลัง ติดต่อสมัครงาน 083-8814318
หน้าที่รับผิดชอบ - สรรหาพนักงานตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - นัดหมายสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน - ประสานงานกับฝ่ายแผนกอื่นๆ - จัดทำ Report ข้อมูลการสรรหา และอื่นๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
137เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Central บางนา
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale , แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)