ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
191Reception & Cashier Suppervisor
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า / พนักงานเก็บเงิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (Hotel Z zpaze)
193ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
- กำหนดกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ - กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ - กำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน - กำกับ ดูแล การพัฒนาระบบในด้านนโยบายและแผนการ ดำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
194เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรมนุษย์
งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1. การขอใบคำร้องต่างๆ เช่น ขอหนังสือรับรองการทำงาน/เงินเดือน 2. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ทางด้านต่างๆ 3. จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร 4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
195เจ้าหน้าที่สายการตลาดและสื่อสารออนไลน์ (E-Commerce & Content Marketing)
- รับผิดชอบงานการตลาดผ่านช่องทาง Social Media หรือช่องทางการตลาดอื่น ๆได้ - วางแผน และคิดสร้างสรรค์ Content เพื่อนำจุดเด่นขององค์กรไปผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร ร่ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
198เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา
1.ทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Network 2.ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการตลาดในโลก Online 3.คิด Content เพื่อการนำเสนอให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 4.ติดตามเทรนด์การใช้สื่อ online ใหม่ๆ และศึกษาพฤ...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
199ผู้ชำนาญการด้านศุลกากร
ด้านงานพิกัด อัตราศุลกากร หรือติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอใบอนุญาตต่างๆ ในด้านเอกสารการนำเข้า-ส่งออก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอาหารและยา ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
200ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
บริหารและจัดการ ฝ่ายนำเข้าและส่งออกสินค้า และด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก(ชิปปิ้ง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด