ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
201พนักงานธุรการบัญชี
- รับโทรศัพท์ และติดต่อประสานงานต่างๆ - พิมพ์เอกสาร - ทำเอกสารบัญชี - รับ - ส่ง email - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมบิน่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
202PC SmartThings แบรนด์ Samsung กรุงเทพปริมณฑล (วิ่ง) รายได้ 23,000 (Fix) + ค่าน้ำมัน
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Application SmartThings (Samsung) กับลูกค้าหน้าร้าน เทรน Product ให้กับ PC ประจำหน้าร้าน ช่วยผลักดันยอดขายของสาขาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
203PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเชฟ ม. 3 ขึ้นไป สนใจ โทร K. กันต์ 0630793488
-เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อให้เชฟใช้ในการประกอบอาหาร -ดูแลพื้นที่ครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ -รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
204PC SmartThings แบรนด์ Samsung กรุงเทพปริมณฑล (วิ่ง) รายได้ 23,000 (Fix) + ค่าน้ำมัน
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Application SmartThings (Samsung) กับลูกค้าหน้าร้าน เทรน Product ให้กับ PC ประจำหน้าร้าน ช่วยผลักดันยอดขายของสาขาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
205PC SmartThings แบรนด์ Samsung กรุงเทพปริมณฑล (วิ่ง) รายได้ 23,000 (Fix) + ค่าน้ำมัน
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Application SmartThings (Samsung) กับลูกค้าหน้าร้าน เทรน Product ให้กับ PC ประจำหน้าร้าน ช่วยผลักดันยอดขายของสาขาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
206PC SmartThings แบรนด์ Samsung กรุงเทพปริมณฑล (วิ่ง) รายได้ 23,000 (Fix) + ค่าน้ำมัน
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Application SmartThings (Samsung) กับลูกค้าหน้าร้าน เทรน Product ให้กับ PC ประจำหน้าร้าน ช่วยผลักดันยอดขายของสาขาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
207PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเชฟ ม. 3 ขึ้นไป สนใจ โทร K. กันต์ 0630793488
-เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อให้เชฟใช้ในการประกอบอาหาร -ดูแลพื้นที่ครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ -รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
208PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเชฟ ม. 3 ขึ้นไป สนใจ โทร K. กันต์ 0630793488
-เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อให้เชฟใช้ในการประกอบอาหาร -ดูแลพื้นที่ครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ -รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
209PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเชฟ ม. 3 ขึ้นไป สนใจ โทร K. กันต์ 0630793488
-เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อให้เชฟใช้ในการประกอบอาหาร -ดูแลพื้นที่ครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ -รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
210PRTR เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเชฟ ม. 3 ขึ้นไป สนใจ โทร K. กันต์ 0630793488
-เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อให้เชฟใช้ในการประกอบอาหาร -ดูแลพื้นที่ครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ -รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)