ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
201พนักงาน PC ไม้คลาส ประจำห้างแกรนด์โฮมมาร์ท สาขาบางนา,รัตนาธิเบศร์(ด่วน)
• เสนอขาย แนะนำ สินค้าไม้คลาาส KLAAS WPC ให้กับลูกค้า • ปฎิบัติงานประจำในห้างแกรนด์โฮม มาร์ท สาขาบางนา หรือ สาขารัตนาธิเบศร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : B.K. QUALITY GROUP
202หัวหน้าส่วนงานนำเข้า ( รับสมัครด่วน )
1.ตรวจสอบใบขน พิกัดศุลกากรให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 2.ให้คำปรึกษาและจัดหาพิกัดอัตราศุลกากร 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการนำเข้าสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
203เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1.ดูแลและบริหารจัดการ สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และจัดทำเอกสาร OJT ติดตามประเมินผลทดลองงาน การบรรจุ รวมทั้งการปรับเลื่อนระดับ/ตำแหน่ง การโอนย้ายงาน การดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
204ช่างทั่วไป ประจำอาคาร (สุขุมวิท 101/1)
- ซ่อม,เปลี่ยนปลั๊กไฟ,เปลี่ยนหลอดไฟ อุปกรณ์ที่ชำรุดในห้อง - ซ่อม เปลี่ยนก็อกน้ำ,สายฝักบัว อุปกรณ์ที่ชำรุดในห้องน้ำ - ตรวจ ไฟฉุกเฉิน,ถังดับเพลิง - ตรวจ ปั๊มน้ำ และท่อน้ำของอาคาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
205ช่างยนต์
ตรวจเช็คสภาพรถ ตรวจเช็คอาการเสีย ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรีเมี่ยม เซอร์วิส (ประเทศไทย)จำกัด