ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
201เจ้าหน้าที่ธุรการ **ด่วน**
งานธุรการ ด้านเอกสาร ใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้ดี,ติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ ,ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, ทำงานที่ บ.99 การปัก ซ.ลาซาล16 เขตบางนา กรุงเทพฯ ทำงาน 8.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์ หยุดเสาร์ที่ 2 ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด
202เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล **ด่วน**
พนักงานบุคคล ทำงานเอกสารด้านบุคคล ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โปรแกรม word , Excel ติดต่อประสานงานแผนกอื่นๆ ,พร้อมเริ่มงานทันที ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. ปฏิบัติงานที่ บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด
203เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบเอกสาร
ความรู้พื้นฐานการสั่งซื้อ และบัญชีเบื้องต้น,มีทักษะการสื่อสาร,การทำงานเป็นทีม,รอบคอบ,ซื่อสัตย์,ตรงต่อเวลา,ภาษาอังกฤษ อ่านเขียนพอใช้,ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง,ประสานงานติดต่อแผนกต่างๆ,ดูแลตรวจสอบเอกสารสำคัญท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด
204พนักงานขับรถส่งของ ด่วน?
ขับรถส่งของ ผ้า,ไหม, ด้าย ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รถกระบะ 4 ล้อตู้ทึบ ,มีค่ายกของ ,มี OT สถานที่ทำงาน ลาซาล 16 เขตบางนา กรุงเทพฯ , พร้อมเริ่มงานทันที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด
205พนักงานประจำ สมัครง่าย สัมภาษณ์รู้ผลทันที รายได้รวม 25000 ติดต่อHR.ไอซ์0957759074เริ่มงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา
รายละเอียดงาน : - โทรติดต่อลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเท่านั้น - มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง - มีอุปกรณ์ทำงานให้ครบ ไม่ต้องหาเอง - บริษัทมีสคริป์การพูดคุยให้ในการทำงาน - ไม่ต้องออกไปพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
206พนักงานประจำ สมัครง่าย สัมภาษณ์รู้ผลทันที รายได้รวม 25000 ติดต่อHR.ไอซ์0957759074เริ่มงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา
รายละเอียดงาน : - โทรติดต่อลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเท่านั้น - มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง - มีอุปกรณ์ทำงานให้ครบ ไม่ต้องหาเอง - บริษัทมีสคริป์การพูดคุยให้ในการทำงาน - ไม่ต้องออกไปพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
207พนักงานประจำ สมัครง่าย สัมภาษณ์รู้ผลทันที รายได้รวม 25000 ติดต่อHR.ไอซ์0957759074เริ่มงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา
รายละเอียดงาน : - โทรติดต่อลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเท่านั้น - มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง - มีอุปกรณ์ทำงานให้ครบ ไม่ต้องหาเอง - บริษัทมีสคริป์การพูดคุยให้ในการทำงาน - ไม่ต้องออกไปพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
208พนักงานประจำ สมัครง่าย สัมภาษณ์รู้ผลทันที รายได้รวม 25000 ติดต่อHR.ไอซ์0957759074เริ่มงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา
รายละเอียดงาน : - โทรติดต่อลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเท่านั้น - มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง - มีอุปกรณ์ทำงานให้ครบ ไม่ต้องหาเอง - บริษัทมีสคริป์การพูดคุยให้ในการทำงาน - ไม่ต้องออกไปพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
209พนักงานประจำ สมัครง่าย สัมภาษณ์รู้ผลทันที รายได้รวม 25000 ติดต่อHR.ไอซ์0957759074เริ่มงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา
รายละเอียดงาน : - โทรติดต่อลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเท่านั้น - มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง - มีอุปกรณ์ทำงานให้ครบ ไม่ต้องหาเอง - บริษัทมีสคริป์การพูดคุยให้ในการทำงาน - ไม่ต้องออกไปพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
210พนักงานประจำ สมัครง่าย สัมภาษณ์รู้ผลทันที รายได้รวม 25000 ติดต่อHR.ไอซ์0957759074เริ่มงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา
รายละเอียดงาน : - โทรติดต่อลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเท่านั้น - มีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง - มีอุปกรณ์ทำงานให้ครบ ไม่ต้องหาเอง - บริษัทมีสคริป์การพูดคุยให้ในการทำงาน - ไม่ต้องออกไปพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด