ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรมนุษย์
งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1. การขอใบคำร้องต่างๆ เช่น ขอหนังสือรับรองการทำงาน/เงินเดือน 2. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ทางด้านต่างๆ 3. จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร 4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
32เจ้าหน้าที่สายการตลาดและสื่อสารออนไลน์ (E-Commerce & Content Marketing)
- รับผิดชอบงานการตลาดผ่านช่องทาง Social Media หรือช่องทางการตลาดอื่น ๆได้ - วางแผน และคิดสร้างสรรค์ Content เพื่อนำจุดเด่นขององค์กรไปผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร ร่ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
35เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา
1.ทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Network 2.ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการตลาดในโลก Online 3.คิด Content เพื่อการนำเสนอให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 4.ติดตามเทรนด์การใช้สื่อ online ใหม่ๆ และศึกษาพฤ...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
36ผู้ชำนาญการด้านศุลกากร
ด้านงานพิกัด อัตราศุลกากร หรือติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอใบอนุญาตต่างๆ ในด้านเอกสารการนำเข้า-ส่งออก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอาหารและยา ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
37ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
บริหารและจัดการ ฝ่ายนำเข้าและส่งออกสินค้า และด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก(ชิปปิ้ง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
38เจ้าหน้าที่ทำเอกสารส่งออก
จัดทำเอกสารใบอนุญาตต่างๆด้านส่งออก เช่น กรมโรงงานอุตสาหรรม / กระทรวงพาณิชย์ / สำนักงานอาหารและยา ( อย. ) และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำ Form ต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
39เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน - ดูแลสต็อก รับ - จ่าย - เบิกเงินสดย่อยในระบบ - ดูแลการทำงานของแม่บ้าน รปภ. - งานด้านสรรหาบุคลากรเบื้องต้น - งานธุรการ รวมถึงการดูแลงานซ่อมบำรุงสำนักงาน - งานเอกสารของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
40เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก
เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ - เปิด JOB ในระบบงานตาม Order - เช็คความถูกต้อง เพื่อ Enter เอกสาร - เขียนข้อมูลลงใบ EDI Import Check list - Draft ใบขนขาเข้าใน Program - ตรวจสอบความถู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด