ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61ธุรการประจำอาคารชุด
1. รับงานแจ้งซ่อมจากโครงการ/เจ้าของร่วม 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3. ออกบิล เก็บค่าสาธารณูปโภค 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิรยศ จำกัด
62รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub สมุทรปราการ,พระนครศรีอยุธยา(19000-20000) โทร083-988-4933 พี่รัก
รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub พื้นที่ต่างๆ ในเขตสมุทรปราการ , พระนครศรีอยุธยา (ต้องทำงานเป็นกะได้นะคะ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
63รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub สมุทรปราการ,พระนครศรีอยุธยา(19000-20000) โทร083-988-4933 พี่รัก
รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub พื้นที่ต่างๆ ในเขตสมุทรปราการ , พระนครศรีอยุธยา (ต้องทำงานเป็นกะได้นะคะ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
64รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub สมุทรปราการ,พระนครศรีอยุธยา(19000-20000) โทร083-988-4933 พี่รัก
รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub พื้นที่ต่างๆ ในเขตสมุทรปราการ , พระนครศรีอยุธยา (ต้องทำงานเป็นกะได้นะคะ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
65รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub สมุทรปราการ,พระนครศรีอยุธยา(19000-20000) โทร083-988-4933 พี่รัก
รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub พื้นที่ต่างๆ ในเขตสมุทรปราการ , พระนครศรีอยุธยา (ต้องทำงานเป็นกะได้นะคะ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
66รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub สมุทรปราการ,พระนครศรีอยุธยา(19000-20000) โทร083-988-4933 พี่รัก
รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub พื้นที่ต่างๆ ในเขตสมุทรปราการ , พระนครศรีอยุธยา (ต้องทำงานเป็นกะได้นะคะ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
67รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub สมุทรปราการ,พระนครศรีอยุธยา(19000-20000) โทร083-988-4933 พี่รัก
รับสมัครพนักงานประจำ Kerry Express ประจำ Hub พื้นที่ต่างๆ ในเขตสมุทรปราการ , พระนครศรีอยุธยา (ต้องทำงานเป็นกะได้นะคะ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
69การตลาดออนไลน์ Digital Online Marketing
- ทำเพจ หรือเว็บไซต์ หรือไลน์แอด ยิงแอดโฆษณาเป็น - คิดค้นทำคอนเทนต์ใหม่ๆ - งานอื่นๆ ที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด
70พนักงานบัญชี/การเงิน
1.บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด