ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61พนักงานคีย์ข้อมูลบัญชี
1. คีย์ข้อมูลเข้าระบบบัญชี Express คีย์บิล, ภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ตัดรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2. งานเอกสาร สามารถใช้Microsoft Word, Excel และemailได้ 3. ประสานงานกับลูกค้า และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4. มี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด
62วิศวกรโยธา
สายงานด้านฟาซาดและแคลดดิ้ง โดยทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
63พนักงานประจำคลีนิกเเว็กซ์ขน (ทำงานที่ฟอร์ยูพาร์ค บางนาเหนือ)
- ให้บริการและแนะนำโปรโมชั่น Wax ขนให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
64เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รับผิดชอบวางแผนและดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาคัดเลือกและพัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพ รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข เปรียบเทียบ จัดทำรายงานเสนอผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะบีม เมทัล กรุ๊ป จำกัด
65ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รายละเอียดของงาน • บริหารระบบงานบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่นงบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะบีม เมทัล กรุ๊ป จำกัด