ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 101 หน้า จำนวน 1,004 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
111พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
1. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประกัน เช่น ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ ให้ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 2. แนะนำประกันความคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับลูกค้า 3.ดูแล และ ให้การบริการหลังการขาย 4. ติดตามความคุ้มครองใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด
112Qc (จนท.ตรวจสอบไฟล์เสียง)
1. วิเคราะห์ไฟล์เสียงให้ตรงตามที่ คปภ. กำหนด 2. ตรวจสอบข้อมูลหน้ากรมธรรม์ ให้ถูกต้องครบถ้วน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด
113Admin (Support Sales)
- จัดเก็บเงินลูกค้ารายใหม่ประจำวัน - จัดเก็บเงินลูกค้าเก่าทั้งแบบรายปี รายงวด โดยใช้เครื่อง EDC และผ่านระบบของบริษัทฯ - เก็บรวบรวมและตรวจสอบสลิปการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด
114พนักงานขายสินค้า (Ture Shopping)
1. เสนอขายสินค้าบริษัทฯกับลูกค้า ทางโทรศัพท์ 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 3. ดูแลยอดขายและหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด