ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 101 หน้า จำนวน 1,004 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
151Graphic Designer
ออกแบบพื้นที่จัดงาน รายละเอียดงานจัดแสดงส่วนต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงาน งานออกแบบ Exhibition, Display, Graphic, Architect งานตรวจสอบงานผลิต ควบคุมการผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยว...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
152Personal Assistant to CEO
-สนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บริหารทําหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้บริหารรายงานตรงต่อ CEO -ดูแลตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหารจัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน -ติดต่อประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
154รับสมัครพนักงาน จัดสินค้า และ เเพ็คสินค้า แม็คโครลาดพร้าว รายได้12,000+โอที (ติดต่อ 063-0818919 K.แบงก์)
ตำแหน่ง : 1.พนักงานจัดสินค้า: คัดเลือกสินค้าตามใบออเดอร์ นำไปจัดเรียงให้แผนกแพ็ค -จัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา -นำสินค้าส่งให้กับแผนกแพ็คสินค้า 2.พนักงานแพ็คสินค้า: แพ็คสินค้าที่ได้รับลงบรรจุภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
155รับสมัครพนักงาน จัดสินค้า และ เเพ็คสินค้า แม็คโครลาดพร้าว รายได้12,000+โอที (ติดต่อ 063-0818919 K.แบงก์)
ตำแหน่ง : 1.พนักงานจัดสินค้า: คัดเลือกสินค้าตามใบออเดอร์ นำไปจัดเรียงให้แผนกแพ็ค -จัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา -นำสินค้าส่งให้กับแผนกแพ็คสินค้า 2.พนักงานแพ็คสินค้า: แพ็คสินค้าที่ได้รับลงบรรจุภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
156รับสมัครพนักงาน จัดสินค้า และ เเพ็คสินค้า แม็คโครลาดพร้าว รายได้12,000+โอที (ติดต่อ 063-0818919 K.แบงก์)
ตำแหน่ง : 1.พนักงานจัดสินค้า: คัดเลือกสินค้าตามใบออเดอร์ นำไปจัดเรียงให้แผนกแพ็ค -จัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา -นำสินค้าส่งให้กับแผนกแพ็คสินค้า 2.พนักงานแพ็คสินค้า: แพ็คสินค้าที่ได้รับลงบรรจุภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
157รับสมัครพนักงาน จัดสินค้า และ เเพ็คสินค้า แม็คโครลาดพร้าว รายได้12,000+โอที (ติดต่อ 063-0818919 K.แบงก์)
ตำแหน่ง : 1.พนักงานจัดสินค้า: คัดเลือกสินค้าตามใบออเดอร์ นำไปจัดเรียงให้แผนกแพ็ค -จัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา -นำสินค้าส่งให้กับแผนกแพ็คสินค้า 2.พนักงานแพ็คสินค้า: แพ็คสินค้าที่ได้รับลงบรรจุภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
158รับสมัครพนักงาน จัดสินค้า และ เเพ็คสินค้า แม็คโครลาดพร้าว รายได้12,000+โอที (ติดต่อ 063-0818919 K.แบงก์)
ตำแหน่ง : 1.พนักงานจัดสินค้า: คัดเลือกสินค้าตามใบออเดอร์ นำไปจัดเรียงให้แผนกแพ็ค -จัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา -นำสินค้าส่งให้กับแผนกแพ็คสินค้า 2.พนักงานแพ็คสินค้า: แพ็คสินค้าที่ได้รับลงบรรจุภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
159รับสมัครพนักงาน จัดสินค้า และ เเพ็คสินค้า แม็คโครลาดพร้าว รายได้12,000+โอที (ติดต่อ 063-0818919 K.แบงก์)
ตำแหน่ง : 1.พนักงานจัดสินค้า: คัดเลือกสินค้าตามใบออเดอร์ นำไปจัดเรียงให้แผนกแพ็ค -จัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา -นำสินค้าส่งให้กับแผนกแพ็คสินค้า 2.พนักงานแพ็คสินค้า: แพ็คสินค้าที่ได้รับลงบรรจุภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
160พนักงานล้างเครื่องมือแพทย์ (CSSD) ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)
ปฎิบัติงานด้านกระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จัดเก็บแจกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด