ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 101 หน้า จำนวน 1,004 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของฝ่ายบุคคล 2.การวางแผน และมอบหมายภาระกิจ รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โครงสร้างกลุ่มงาน,ตำแหน่งงาน,ค่างาน,ระบบการบริหารผลงาน เป็นต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
32พนักงานขาย
1. หาลูกค้ารายใหม่ตามยอดที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา 2. สำรวจความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. ดูสถานที่ รับแบบสอบราคา ยื่นซองเสนอราคา 4. ติดต่อลูกค้าที่โทรเข้ามาแสดงความต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
33เจ้าหน้าที่สายตรวจ ด่วน!
1.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา เมื่อมีงานขัดล้างประจำสัปดาห์,งานประจำ 2.จัดเตรียมกำลังคนสำหรับงานขัดล้างพื้นประจำสัปดาห์ , ประจำทุกเดือน 3.ตรวจงานที่ได้รับตามมอบหมาย 4.รับเรื่องและอนุมัติ การลาหยุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
34หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด)
1. จัดตารางทำงานให้พนักงานและควบคุมการทำงานของพนักงานตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
35ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของฝ่ายบุคคล 2.วางแผนและมอบหมายภาระกิจ ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ตรวจสอบและวิเคราะห์ วางแผน การพัฒนาปรับปรุง ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
36หัวหน้าควบคุมงาน (แม่บ้าน)
1.จัดตารางการทำงานให้กับพนักงานและและควบคุมการทำงานของพนักงานตามหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
37พนักงานขายขนมชูครีม
ขายขนมชูครีม เครื่องดื่มและขนมอื่นๆของทางร้าน พร้อมสรุปยอดขายส่งทางร้านหลังปิดร้านทุกวัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : Pick A Choux - พิคอะชู
38แอดมินเพจ
• งานตอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ facebook, instragram, และ line - ให้ข้อมูลและเสนอขายคอร์สเรียนทำอาหารต่างๆ ให้กับลูกค้า หรือ คนที่สนใจ - รับจองคลาสเรียนต่างๆ , ตารางเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ fa...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
39เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing officer)
หน้าที่และความรับผิดชอบ การดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการหาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาตรงตามความต้องการของบริษัทฯ - ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขายแต่ละเจ้าเพื่อมาเปรียบเทียบคุณภาพและราคา - เจรจาต่อรองรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
40พนักงานเตรียมอาหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับสายโทรเข้าและโทรออก และให้บริการลูกค้าบริเวณแผนกต้อนรับ - ให้ข้อมูลสินค้า บริการ กฎต่างๆ แก่ลูกค้าทั้งทางหน้าร้าน โทรศัพท์ และทางสื่อออนไลน์ต่างๆ - จัดเตรียมส่วนผสม วัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด