ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 101 หน้า จำนวน 1,004 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
41พนักงานบริการลูกค้า ด่วน
คอยดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน แนะนำ ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้ลุกค้าใช้บริการ วันทำงาน: สัปดาห์ละ 5 วัน ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนทำ 6 วัน (วันหยุด 2 วัน อาจไม่ตรงกับเสา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
42ด่วน !! โซน พระราม 9 : เจ้าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าประจำออฟฟิศ เงินเดือน 14000 /ขึ้นไป มีวันหยุด สวัสดิการ // พี่ใบเฟิร
โทรประสานงานกับทางลูกค้า ที่บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ มีอุปรณ์ทำงานให้ พร้อมการสอนงานให้พร้อมรับเงินเดือนประจำเลยทันทีตั้งแต่มาทำงานวันแรก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
43ด่วน !! โซน พระราม 9 : เจ้าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าประจำออฟฟิศ เงินเดือน 14000 /ขึ้นไป มีวันหยุด สวัสดิการ // พี่ใบเฟิร
โทรประสานงานกับทางลูกค้า ที่บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ มีอุปรณ์ทำงานให้ พร้อมการสอนงานให้พร้อมรับเงินเดือนประจำเลยทันทีตั้งแต่มาทำงานวันแรก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
44ด่วน !! โซน พระราม 9 : เจ้าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าประจำออฟฟิศ เงินเดือน 14000 /ขึ้นไป มีวันหยุด สวัสดิการ // พี่ใบเฟิร
โทรประสานงานกับทางลูกค้า ที่บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ มีอุปรณ์ทำงานให้ พร้อมการสอนงานให้พร้อมรับเงินเดือนประจำเลยทันทีตั้งแต่มาทำงานวันแรก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
45ด่วน !! โซน พระราม 9 : เจ้าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าประจำออฟฟิศ เงินเดือน 14000 /ขึ้นไป มีวันหยุด สวัสดิการ // พี่ใบเฟิร
โทรประสานงานกับทางลูกค้า ที่บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ มีอุปรณ์ทำงานให้ พร้อมการสอนงานให้พร้อมรับเงินเดือนประจำเลยทันทีตั้งแต่มาทำงานวันแรก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
46ด่วน !! โซน พระราม 9 : เจ้าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าประจำออฟฟิศ เงินเดือน 14000 /ขึ้นไป มีวันหยุด สวัสดิการ // พี่ใบเฟิร
โทรประสานงานกับทางลูกค้า ที่บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ มีอุปรณ์ทำงานให้ พร้อมการสอนงานให้พร้อมรับเงินเดือนประจำเลยทันทีตั้งแต่มาทำงานวันแรก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
47ด่วน !! โซน พระราม 9 : เจ้าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าประจำออฟฟิศ เงินเดือน 14000 /ขึ้นไป มีวันหยุด สวัสดิการ // พี่ใบเฟิร
โทรประสานงานกับทางลูกค้า ที่บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ มีอุปรณ์ทำงานให้ พร้อมการสอนงานให้พร้อมรับเงินเดือนประจำเลยทันทีตั้งแต่มาทำงานวันแรก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
48พนักงานธุรการ ( ประจำกรมส่งเสริมวัฒนธรรม )
ลักษณะงาน (1) งานพิมพ์ จัดเก็บ/ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสารและธุรการต่าง ๆ (2) งานรับส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ - ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานเคลียริ่ง (4) งานรับโทรศัพท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
49พนักงานธุรการ ( ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 9 ) รับด่วน หลายอัตรา
ลักษณะงาน (1) งานพิมพ์ จัดเก็บ/ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสารและธุรการต่าง ๆ (2) งานรับส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ - ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานเคลียริ่ง (4) งานรับโทรศัพท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
50ช่างซ่อมบำรุง
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและอื่นๆ ปฏิบัติตามคำสั่งอื่น ๆ ของผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด