ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 101 หน้า จำนวน 1,004 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
81แคชเชียร์ ร้านแมกซ์มาร์ท(Max Mart) สาขาวังทองหลาง
1.รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง 2.จัดเรียงสินค้า 3.ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า 4.ความสะอาดภายในร้าน 5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
82PUNTHAI รับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง Supervisor/Barista สาขา ถนนบรมราชชนนี ซ.78 ติดต่อพี่นี 081-8075062
Supervisor 1.ดูแลยอดขายภายในร้าน กาแฟ PUNTHAI ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริการชงเครื่องดื่มตามสูตร ของทางบริษัทที่ได้รับการอบรม 3.ดูแลด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านงานบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
83Recruitment ธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหาร (สัญญาจ้าง 6 เดือน, 1 ปี)
- สรรหาและคัดเลือก พนักงานธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหาร - ประกาศรับสมัครงานตามช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุนีย์ : 081-807-5062...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
84พนักงานส่งเอกสาร/Messenger
- เก็บเงินและเช็ค และวางบิลของบริษัท - นำเช็คเเละเงินสดฝากเข้าธนาคาร - นำ book bank ปรับยอดทุกวัน - นำส่งเอกสารต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
85ธุรการ/ประสานงาน
1. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 2. มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี 3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักในงานบริการลูกค้า การสื่อสารและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
86ธุรการจัดซื้อ
1. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 3. ดูแลจัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นตัวแทนติด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
87Graphic Design กราฟิกดีไซน์
1. ออกแบบartwork, banner, ads media (สื่อโฆษณา), motion graphic เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำสื่อโปรโมทบน Social Media เช่น Facebook, Instagram, Youtube, LINE และ e-marketplace 3. ดูแลสื่อก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
88ธุรการการเงิน
1. ทำรายการ รับ/จ่าย เงิน ประจำวันของบริษัท 2. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทั้งรายการรับและรายการจ่าย (รวบรวมให้ผู้ทำบัญชี) 3. ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 4. ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน 5. ติดตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด