ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 136 หน้า จำนวน 1,359 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
141พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Central เลียบด่วนรามอินทรา (ชั้น 2)
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
142หัวหน้าฝ่ายบุคคล
1.ดูแลการสรรหาบุคลากรและการจ้างงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 2.จัดทำโปรแกรมจ่ายเงินเดือน ภาษีเงินได้ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 3.รับผิดชอบการควบคุมเวลาทำงานและสถิติ 4.จัดทำและอัพเดทข้อมูลดัชนีชี้วัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
143Stage Designer สำหรับงานคอนเสิร์ตและงาน Event
- คิด Concept และออกแบบเวทีงานคอนเสิร์ต งาน Event - ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องและควบคุมงานสร้างให้เป็นไปตามแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
144Account Executive
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท - ทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงาน ภายในและภายนอก องค์กร - สามารถเอ็นเตอร์เทนลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ - วางแผน ประสานงาน และดำเนินการติดต่อและพบล...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
145Project Manager (event)
-ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานโปรเจคตามที่ได้สรุปงานกับทีมการตลาด -จัดทำ และควบคุม Timeline การทำงาน ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องและSupplier ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ -มีความคิดสร้างส...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
146Senior Creative
ชอบฟังเพลง ชอบเข้าสังคม สามารถทำงานดึกได้ไม่มีปัญหา ชอบความท้าทาย อดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี และเป็นคนมองโลกแง่ดี คิดบวก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
147Financial Accounting officer
- ผ่านงานด้านลูกหนี้/รับชำระหนี้ - ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน และการติดตามด้านรายรับ - จัดทำรายงานภาษีขาย - งานการเงิน ติดต่อ/ประสานงานธนาคาร , จ่ายเงินโอนต่าง ประเทศ - สรุปรายงานรับเงิน , ประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
148Online Team / Social Media
-ชอบฟังเพลง ชอบเข้าสังคม -ทำงานดึกได้ไม่มีปัญหา ชอบความท้าทาย -คิดและสร้างสรรค์ Content ให้เหมาะสมกับการการใช้งานในแต่ละPlatform นำเสนอผ่านช่องทาง official ต่างๆของบริษัทได้ -คิด วิเคราะห์ โปรโ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
149PR/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อกับบุคคลได้ทุกกลุ่ม 2. สามารถจัดทำแผนประชาสัมพันธ์งานต่างๆของบริษัทให้คนภายนอกรับรู้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการส่งข่าว, เชิญสื่อร่วมงาน, พาศิลปินไปพบสื่อ/ออกรายการต่างแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
150Senior Digital Marketing
วางกลยุทธ์และแผนงานการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สร้างคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท (...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE