ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 136 หน้า จำนวน 1,359 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
54Chef (Food & Bakery team)
1.คิดค้นพัฒนาสูตรเบเกอรี่ จัดทำสูตรคู่มือการผลิตพัฒนาโปรดักท์เพื่อแบรนด์ต่างๆในเครือ บริษัท พีซ โอเรียนทัลทีเฮ้าส์ จำกัด 2.ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ และสั่งซื้อให้เพียงพอต่อการผลิต 3.แก้ไขปัญหา และร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซ โอเรียนทัล ทีเฮ้าส์ จำกัด
55Sale
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่ 2.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้า รวมไปถึงพัฒนาความสัมพันธ์ และสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 3.ประสานงาน และโต้ตอบลูกค้าทั้งทาง E-mail หรือ Ap...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซ โอเรียนทัล ทีเฮ้าส์ จำกัด
56Online Marketer
1.ดูแลวิเคราะห์วางแผนและสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการขาย online และ offline 2.เพิ่ม Visit ช่องทาง Marketplace ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายในการซื้อ 4.จัดทำรายงานวัดผล คุณภาพ และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซ โอเรียนทัล ทีเฮ้าส์ จำกัด
57Graphic Design
ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามและประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อโฆษณา ฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซ โอเรียนทัล ทีเฮ้าส์ จำกัด
59ช่างติดตั้งกุญแจ
ติดตั้งกุญแจประตูบ้าน แก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
60รับสมัครนักศึกษาฝึกงานบัญชี
ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานทำบัญชี มีค่าตอบแทนให้ 300 บาท สามารถเริ่มฝึกงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บริษัทตั้งอยู่ที่ ถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กทม. สนใจติดต่อ โทร 089-1173853...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.อาร์.เอส. อินเตอร์ ออดิท จำกัด