ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 50 หน้า จำนวน 498 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Project Manager (6-months Contract: Full-time)
Project Manager supporting Insurance Business. • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of multiple projects • Ensure that all projects are delivered on...ดูรายละเอียด
องค์กร : TG Human Resource Services (Thailand) Co., Ltd.
2ฺBusiness Analyst Manager - Contract 1 year
Plans, controls, and manages all Information Technology systems and resources to support core functions of Insurance Business. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : TG Human Resource Services (Thailand) Co., Ltd.
3Java Developer (Contract Employment: Full-Time)
▪ As a java developer, develop applications with selected frameworks (front-end, web services, and microservices) ▪ Implement a robust set of services and APIs to power the web application ▪ Maintai...ดูรายละเอียด
องค์กร : TG Human Resource Services (Thailand) Co., Ltd.
4Bar Boy / Bar Girl
ทำหน้าที่ให้บริการด้านเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
5Assistant Maintenance Manager (RBSC)
• Manage day to day operation both of Preventive and Corrective Management for Electrical, A/C Mechanical, Sanitary, VOIP telephone, digital control, and sound systems throughout the Club. • Manage C...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6Communication
ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบโทรศัพท์และระบบโทรทัศน์ PBX ระบบโทรทัศน์ที่สื่อสารภายในและภายนอกสมาคมฯ ระบบเสียง ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ระบบแส...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
7Mechanic
ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ ระบบสุขาภิบาลและงานสุขภัณฑ์ บำรุงรักษาระบบประปา ระบบน้ำในสระว่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ระบบน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปั๊มน้ำต่าง ๆ และจ่ายน้ำเกษตร บำรุงรักษาอุปกรณ์แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
8Electrician
ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ระบบแสง-เสียง ระบบสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ IP Phone ระบบสัญญาเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้าและอุปกรณ์เตือนเหตุฉุกเฉิน ซ่อมแซมแก้ไขและติดตั้งระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
9Assistant Totalisator Manager
The Assistant Totalisator Manager is required to administer an operation of computerized totalisator system including on-going preventive maintenance flawlessly, effectively, and smoothly. In addition...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
10Officer (Sports)
ทำหน้าที่ดูแลจัดเตรียมเอกสาร รายงานการประชุมประจำเดือนของแผนกกีฬาที่รับผิดชอบ ดำเนินการประสานงานในเรื่องที่คณะกรรมการมีมติดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบสมาคมฯ ออกใบแจ้งงาน จัดเตรียมการแข่งขัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร