ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 88 หน้า จำนวน 875 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ
- วางแผนงานก่อสร้างอาคาร - ทำงบประมาณการก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา - สามารถให้ความเห็นแก่เจ้าของโครงการในเรื่องงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มลด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
2ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำงานที่ได้รับมอบ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการเตรียมงานตรวจสอบ การออกตรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสอบทานการควบคุมภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
3เจ้าหน้าที่การตลาด
• สำรวจตลาด วิเคราะห์ตลาด และรายงานผลการสำรวจ • ออกแบบสื่อการตลาด พร้อมทั้งดูแลการผลิต • ดูแลสื่อการตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ • รวบรวมและสรุปข้อมูลการขายและการตลาด เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร •...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
4ผู้จัดการฝ่ายบำรุงอาคาร
1.มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้น 2.ดูแลงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า, ประปา, แอร์, สาธารณูปโภคต่างๆ 3.ดูแล จัดเก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4.รับผิดชอบการบันทึกปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
5ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน 2.จัดทำงบการเงินตามหลัก PAE 3.ปิดงบการเงินรวม 4.จัดทำงบประมาณทางการเงิน 5.มีประสบการณ์การทำงานโรงงานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
6เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหา / จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง - ติดต่อ เจรจา เปรียบเทียบราคา - ตกลงเงื่อนไขการชำระเงิน - จัดทำเอกสารอนุมัติการสั่งซื้อ - ติดตามใบแจ้งหนี้ - ติดตามการชำระเงินเพื่อประสานงานกับ supp...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
7พนักงานต้อนรับ
. ต้อนรับและดูแลบุคคลภายใน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาติดต่อภายในอาคาร 2. ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ 3. แนะนำและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
8แม่บ้าน
1. ดูแลทำความสะอาด และรับผิดชอบงานแม่บ้านได้ทุกอย่าง 2. มีระเบียบวินัย รอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องาน 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกี่ยงงาน ตรงต่อเวลา 4. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
9เจ้าหน้าที่รับสายแนะนำการลงทุน มีใบอนุญาต Single License (ไม่ใช่งานขาย)
1. รับสายลูกค้าVIP ที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Link) และโทรออกหาลูกค้าที่ฝากข้อมูลเอาไว้เพื่อแนะนำการลงทน 2. ตอบคำถามหรือให้บริการข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติม 3. ประชาสัมพันธ์โคร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
10Call Center English Skill ทำงานใกล้วัดแขก สีลม(BTSช่องนนทรีย์/MRTสามย่าน)
1. รับสายลูกค้าคนไทยและต่างชาติ ที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลประกันที่ซื้อไป เช่น สอบถามการเคลม,แจ้งเรื่องร้องเรียน,สอบถามข้อมูลต่างๆ 2. รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ 3. ทำงานเป็นกะ (กะสุดท้ายไม่เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด