ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 66 หน้า จำนวน 654 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Web Developer
-เขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์หลักของบริษัทรวมถึงการอัปเดตข้อมูลภายในเว็บไซต์ -จัดการระบบข้อมูลหลังบ้านของโดยใช้ WordPress และใช้ Plug-in WordPress ให้ถูกหลักการ SEO ได้เป็นอย่างดี -พัฒนาเว็บไซต์ตาม re...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
2Admin Coordinator Officer
1. ประสานงานและจัดเตรียม,ทำขัอมูลที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถสรุปข้อมูล รวบรวม หรือการตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบให้ถึง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
3พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย ของลูกค้า - บันทึกรายการค้า, บันทึกบัญชีทั้งระบบ - ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี กระทบยอดบัญชีต่าง ๆ - จัดทำงบการเงินและเอกสารประกอบงบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์.พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
5นักเทคนิคการแพทย์
1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆ ตามวิธีทางห้องปฏิบัติการ 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
6ผู้ช่วยกุ๊ก
1. ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 2. จัดเตรียมวัตถุดิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
7เจ้าหน้าที่เวรเปล
เข็นเปลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
8ผู้ช่วยห้องจ่ายยา
1. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ ในการให้บริการผู้ป่วย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
10แคชเชียร์
- เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) - ออกใบเสร็จรับเงิน - บันทึกและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด