ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 113 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
71พนักงานแนะนำสินค้า สาขาแถวไอคอนสยาม รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
72พนักงานแนะนำสินค้า สาขาสารภี 3(ใกล้วงเวียนใหญ่) รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
73พนักงานแนะนำสินค้า สาขาสารภี 3(ใกล้วงเวียนใหญ่) รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
74พนักงานแนะนำสินค้า สาขาสารภี 3(ใกล้วงเวียนใหญ่) รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
75พนักงานแนะนำสินค้า สาขาแถวไอคอนสยาม รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
76พนักงานแนะนำสินค้า สาขาแถวไอคอนสยาม รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
77พนักงานแนะนำสินค้า สาขาสารภี 3(ใกล้วงเวียนใหญ่) รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
78พนักงานแนะนำสินค้า สาขาสารภี 3(ใกล้วงเวียนใหญ่) รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
79พนักงานแนะนำสินค้า สาขาแถวไอคอนสยาม รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
80พนักงานแนะนำสินค้า สาขาแถวไอคอนสยาม รายได้ 14,000++/เดือน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป [ติดต่อ]093-124-8983 K.มีมี่
• ขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ • ส่งเสริมการขาย แนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า • จะชั้นวางสินค้า และนับสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนกลับ และเปิดร้าน • ติดตามการการส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ และตรวจสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด