ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ (สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
27 กรกฎาคม 2564
1 อัตรา
12,000 - 16,000
1. จัดทำใบเสนอราคา และรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย
2. ติดต่อประสานงานกับผู้แทนขายและแผนกต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานราชการและเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับการขายและการบริการต่างๆ
4. ประสานงานกับฝ่ายบริการและฝ่ายบัญชี
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมายจากผู้บังคับบัญชา
1. เพศหญิง / ชาย
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้โปรแกรมสำนักงาน
5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และมีความซื่อสัตย์
อยุธยา
- เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.
- หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- ใบรับรองการศึกษา (ถ้ามี)
- เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
- เอกสารการผ่านทหาร (ถ้ามี)
- ข้อมูลการตรวจสุขภาพ (ไม่เกิน 3 เดือน)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
p.wattanaoa
p.wattanaoa
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ (สำนักงานใหญ่)

459 หมู่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 (สี่แยกอุทัย ตรงข้ามกับเทสโก้โลตัส สาขาโรจนะ)
โทรศัพท์ : 035-332301-2, 088-2785603, 086-3322942 , แฟกซ์ : 035-332303
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ (สำนักงานใหญ่) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 27 กรกฎาคม 2564
     2. ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบเน็ตเวิร์คและระบบสายสัญญาณต่างๆ 27 กรกฎาคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 27 กรกฎาคม 2564
     4. IT Support 27 กรกฎาคม 2564
     5. แม่บ้าน 27 กรกฎาคม 2564