MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime
15 มิถุนายน 2564
5 อัตรา
15,000-50,000(รายได้รวม)
- ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวการประกันชีวิตและการประกันภัย
- ติดต่อองค์กร/หน่วยงาน/โรงงานให้ทางเลือกประกันกลุ่มแก่พนักงานหรือประกันภัยกับตัวทรัพย์สิน
- วางแผนการตลาดร่วมกับบริษัทเพื่อขยายงาน
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นสไมล์คลับทั้งลูกค้าใหม่/เก่าเช่นแลกบัตรชมภาพยนต์ฟรี
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออมเพื่อการลงทุนระยะสั้น(ครั้งคราว)
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
2. มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง
3. มีความรับผิดชอบสูง
4. ต้องการความก้าวหน้า และความมั่งคง
5. ต้องการมีรายได้สูง/รายได้เสริมเพิ่ม
6. ทุกเพศ ที่อายุ25ปีขึ้นไป
7. มีประสบการณ์ด้านอื่นหรือเกี่ยวข้องมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถทำงานในระบบพนักงานประจำหรือParttimeได้
9. วุฒิการศึกษาปวส ขึ้นไป
ทุกจังหวัด
-เงินส่งเสริมตามตำแหน่งต่อเดือน
-ประกันชีวิตและประกันกลุ่มตามตำแหน่ง
-รางวัลประจำเดือน และBonus5ครั้งต่อปีรายไตรมาส/รายปี
-ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
-ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
- มีกำหนดระยะเวลาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการที่ชัดเจน(เพียงอายุงานผลงานครบ1ปี)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 16 มิถุนายน 2564
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 16 มิถุนายน 2564
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 16 มิถุนายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 16 มิถุนายน 2564
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 16 มิถุนายน 2564
     6. Sale Manager 16 มิถุนายน 2564
     7. นักการตลาดออนไลน์ 16 มิถุนายน 2564
     8. เลขานุการ 16 มิถุนายน 2564
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 16 มิถุนายน 2564
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 16 มิถุนายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 16 มิถุนายน 2564
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 16 มิถุนายน 2564