MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
23 มิถุนายน 2564
3 อัตรา
12,000ขึ้นไป(รายได้รวม)
- ให้คำปรึกษา ทำการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน นำเสนองาน ติดต่อประสานงาน
-ทำการตลาดออนไลน์ online และ Offline

1. เพศ : ชาย/ หญิง อายุ /23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ วางแผนงาน นำเสนองาน ติดต่อประสานงาน
4. และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ดี มีความอดทน
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. อยากก้าวหน้า
7. ความคิดสร้างสรรค์
เชียงใหม่
- เงินส่งเสริมประจำตำแหน่ง
- ประกันสุขภาพ/ชีวิต/กลุ่ม
- คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
-โบนัส5ครั้งต่อปี ทุกรายไตรมาส/รายปี
- ดูงานต่างประเทศทุกปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 23 มิถุนายน 2564
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 23 มิถุนายน 2564
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 23 มิถุนายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 23 มิถุนายน 2564
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 23 มิถุนายน 2564
     6. Sale Manager 23 มิถุนายน 2564
     7. นักการตลาดออนไลน์ 23 มิถุนายน 2564
     8. เลขานุการ 23 มิถุนายน 2564
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 23 มิถุนายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 23 มิถุนายน 2564
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 23 มิถุนายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 23 มิถุนายน 2564
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 23 มิถุนายน 2564