MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : ธุรการ ประชาสัมพันธ์
23 มิถุนายน 2564
2 อัตรา
8,000
- ติดตามเอกสารให้ลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำ คำปรึกษากับลูกค้า
1. ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาเกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความขยัน มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน
5. บุคลิกภาพดี
เชียงใหม่
-เงินส่งเสริมประจำตำแหน่ง
-ประกันสุขภาพ /ชีวิต/กลุ่ม
-ค่าคอมมิชชัน เบี้ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 23 มิถุนายน 2564
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 23 มิถุนายน 2564
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 23 มิถุนายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 23 มิถุนายน 2564
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 23 มิถุนายน 2564
     6. Sale Manager 23 มิถุนายน 2564
     7. นักการตลาดออนไลน์ 23 มิถุนายน 2564
     8. เลขานุการ 23 มิถุนายน 2564
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 23 มิถุนายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 23 มิถุนายน 2564
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 23 มิถุนายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 23 มิถุนายน 2564
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 23 มิถุนายน 2564