MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : นักการตลาดออนไลน์
23 มิถุนายน 2564
2 อัตรา
15,000-50,000(รายได้รวม)
-ทำเพจ หรือเวปไซต์ หรือไลน์แอด ยิงแอดโฆษณาเป็น
-สามารถทำงานที่บ้านหรือที่ทำงานได้
-คิดค้นทำคอนเทนต์ใหม่ๆ
1. เพศ : ชาย/ หญิง อายุ /23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ วางแผนงาน นำเสนองาน ติดต่อประสานงาน
4. แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ดี มีความอดทน
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานอิสระทางความคิด รักการเรียนรู้ อยากก้าวหน้า
6. มีประสบการณ์IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทุกจังหวัด
- เงินส่งเสริมประจำตำแหน่ง
- ประกันสุขภาพ/ชีวิต/กลุ่ม
- คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
-เงินรางวัลพิเศษประจำเดือน
-โบนัสทุกไตรมาส(3เดือน)
-คอร์สฝึกอบรม จากACADEMY
- ดูงานต่างประเทศทุกปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 23 มิถุนายน 2564
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 23 มิถุนายน 2564
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 23 มิถุนายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 23 มิถุนายน 2564
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 23 มิถุนายน 2564
     6. Sale Manager 23 มิถุนายน 2564
     7. นักการตลาดออนไลน์ 23 มิถุนายน 2564
     8. เลขานุการ 23 มิถุนายน 2564
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 23 มิถุนายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 23 มิถุนายน 2564
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 23 มิถุนายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 23 มิถุนายน 2564
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 23 มิถุนายน 2564