MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : นักวางแผนการเงินAFPT/CFP
23 มิถุนายน 2564
3 อัตรา
20,000-100,000(รายได้รวม)
- สามารถ ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจรได้
- สามารถให้คำปรึกษาวางแผนด้านการลงทุนกองทุนรวม ยูนิตลิงค์ - ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
- สามารถให้คำปรึกษาวางแผนด้านการลดหย่อนภาษี
- สามารถให้คำปรึกษาวางแผนมรดก
-แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่น กองทุนรวม ประกันชีวิต ประกันภัยฯลฯ
1. ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
2. สอบผ่าน หรือมีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน IC จากกลต.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีคุณวุฒิ AFPT หรือ CFP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความขยัน มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
5. บุคลิกภาพดี
6. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เชียงใหม่
-เงินส่งเสริมประจำตำแหน่งทุกเดือน
-ประกันชีวิตและประกันกลุ่ม
-เงินรางวัลพิเศษทุกเดือน และ Bonus5ครั้งต่อปีทุกรายไตรมาส/รายปี
-ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
-ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
-สิทธิ์การอบรมหลักจาก Academy สิทธิ์การเบิกค่าเดินทาง
-สิทธิ์การโอนผลประโยชน์งานเป็นมรดกให้ทายาทได้ตามกฏหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 23 มิถุนายน 2564
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 23 มิถุนายน 2564
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 23 มิถุนายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 23 มิถุนายน 2564
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 23 มิถุนายน 2564
     6. Sale Manager 23 มิถุนายน 2564
     7. นักการตลาดออนไลน์ 23 มิถุนายน 2564
     8. เลขานุการ 23 มิถุนายน 2564
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 23 มิถุนายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 23 มิถุนายน 2564
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 23 มิถุนายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 23 มิถุนายน 2564
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 23 มิถุนายน 2564