สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : เลี้ยงผู้สูงอายุ ,เลี้ยงคนชรา (ไอดีไลน์ saunpar)
20 มิถุนายน 2564
ไม่จำกัด อัตรา
8,500 - 9,0000.-+ยังไม่รวมตามความขยันและเพิ่มหน้าที่
เลี้ยงคนชรา กึ่งติดเตียงนั่งรถเข็นต้องเปลี่ยนแพ้มเพิสให้ ,ทำกับข้าวให้ผู้สูงอายุ ,ทำความสะอาดที่พักผู้สูงอายุ ซักผ้าผู้สูงอายุ, หรือตามภาระกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น กวาดใบไม้ตามลานโครงการ, ... สถานที่ทำงาน ... คือ ..บ้านพรหมต้องสายทองธรรม (ศูนย์ DDTV ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ...ไม่มีวันหยุดแต่ลาได้ตามความจำเป็น
1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับภาระหน้าที่การงาน และอยู่ประจำกับผู้สูงอายุ
2. มีครอบครัว แต่ไม่มีพันธะเรื่องบุตร.. และไม่ติดยาเสพติดใด ๆทั้งสิ้น จะได้เงินตอบแทนทั้ง 2 คน..สามีเป็นคนสวน
3. ,มีจิตใจรักผู้สูงอายุ รักคนชรา..เลี้ยงแบบปฏิบัติการ.(.ไม่ใช่นักวิชาการ)
4. ชอบความสงบ ,ชอบปฏิบัติธรรม , สมถะสันโดษ,ไม่มีหนี้สินพ้นตัว
5. ไม่มือเร็ว ไม่ลักเล็กขโมยน้อย , พร้อมยินยอมให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้
6. กรณีมีครอบครัวจะจ้างเป็นคนงานอยู่ประจำ ไม่มีพันธะลูกติด จะได้เงินเดือนทั้ง 2 คน
7. ยินดีรับผู้มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด หรือสามารถเดินทางมาทำงานสะดวกใกล้ที่ทำงาน
8. ผู้ชายก็ได้ แต่ดูแล อาบน้ำ ผู้สูงอายุได้..เชิงปฏิการ (ไม่ใช่นักวิชาการ)...**สำคัญข้อนี้
9. ทดลองงาน 3 เดือน เดือนที่ 4.จึงทำสัญญาจ้างงาน
นครศรีธรรมราช
อยู่กินกับนายจ้าง , มีที่พักฟรี , มีรายได้พิเศษ,มีการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง กรณีอยู่เป็นครอบครัว) ที่ไม่กินกับนายจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ เงินพิเศษที่อาจพึงมี ( ที่นครศรีธรรมราช สวนยางพารา)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
saunpar
ไลน์ไอดี saunpar , หรือโทร 085-666-8875

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม

ตึกสามัคคีรส ภายในวัดดวงแข เลขที่ 92 ซอยวัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-219-5154 ,02-219-5157-58 , 087-008-8875 , แฟกซ์ : 0-2216-6248 อัตโนมัติ 3 คู่สาย
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนสวน-ดูแลต้นไม้-พ่อบ้าน (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     2. คนปรุงอาหาร ,แม่ครัว, แม่บ้าน (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     3. ตัดต่อเนื้อหารายการ , OB นอกพื้นที่ ,ผลิตรายการ (ID : saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     4. พนักงานขับรถและตามภาระกิจทั่วไป(ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     5. เลี้ยงผู้สูงอายุ ,เลี้ยงคนชรา (สุพรรณบุรี) (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     6. เลี้ยงผู้สูงอายุ ,เลี้ยงคนชรา (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564