สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : เลี้ยงผู้สูงอายุ ,เลี้ยงคนชรา (สุพรรณบุรี) (ไอดีไลน์ saunpar)
20 มิถุนายน 2564
2 อัตรา
7,500+ไม่รวมอื่นๆ
เลี้ยงคนชราจำนวน 1 คน กึ่งติดเตียงนั่งรถเข็นต้องเปลี่ยนแพ้มเพิสให้ ,ทำกับข้าวให้ผู้สูงอายุ ,ทำความสะอาดที่พักผู้สูงอายุ ซักผ้าผู้สูงอายุ, หรือตามภาระกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น กวาดใบไม้ตามลานบ้าน, ... สถานที่ทำงาน คือ จ.สุพรรณบุรี ...ไม่มีวันหยุดแต่ลาได้ตามความจำเป็นและต้องแจ้งล่วงหน้า 2-3 วัน
1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับภาระหน้าที่การงาน และอยู่ประจำกับผู้สูงอายุ
2. มีครอบครัว แต่ไม่มีพันธะเรื่องบุตร.. และไม่ติดยาเสพติดใด ๆทั้งสิ้น จะได้เงินตอบแทนทั้ง 2 คน..สามีเป็นคนสวน
3. มีจิตใจรักผู้สูงอายุ รักคนชรา..เลี้ยงแบบปฏิบัติการ.(.ไม่ใช่นักวิชาการ)
4. ชอบความสงบ ,ชอบปฏิบัติธรรม , สมถะสันโดษ,ไม่มีหนี้สินพ้นตัว
5. ผู้ชายก็ได้ แต่ดูแล อาบน้ำ ผู้สูงอายุได้..เชิงปฏิการ (ไม่ใช่นักวิชาการ)...**สำคัญข้อนี้
6. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้
7. ทดลองงาน 3 เดือน เดือนที่ 4.จึงทำสัญญาจ้างงาน
8. ยินดีรับคนต่างจังหวัดแต่สามารถย้ายมาพักใกล้ที่ทำงานได้
สุพรรณบุรี
อยู่กินกับนายจ้าง , มีที่พักฟรี , มีรายได้พิเศษ,มีการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง กรณีอยู่เป็นครอบครัว) ที่ไม่กินกับนายจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ เงินพิเศษที่อาจพึงมี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
saunpar
(ผู้สมัครทุกตำแหน่ง สามารถโทรนัดสัมภาษณ์.......โดยสอบถามก่อน ทางโทรศัพท์ 02-219-5158 , 093-830-9584 ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10.30 น..ของทุกวัน เพื่อแจ้งเวลานัดมาให้สัมภาษณ์ ด้วยความสะดวกตัวเอง) หรือผ่านไลน์ ID : saunpar

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม

ตึกสามัคคีรส ภายในวัดดวงแข เลขที่ 92 ซอยวัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-219-5154 ,02-219-5157-58 , 087-008-8875 , แฟกซ์ : 0-2216-6248 อัตโนมัติ 3 คู่สาย
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนสวน-ดูแลต้นไม้-พ่อบ้าน (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     2. คนปรุงอาหาร ,แม่ครัว, แม่บ้าน (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     3. ตัดต่อเนื้อหารายการ , OB นอกพื้นที่ ,ผลิตรายการ (ID : saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     4. พนักงานขับรถและตามภาระกิจทั่วไป(ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     5. เลี้ยงผู้สูงอายุ ,เลี้ยงคนชรา (สุพรรณบุรี) (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564
     6. เลี้ยงผู้สูงอายุ ,เลี้ยงคนชรา (ไอดีไลน์ saunpar) 23 มิถุนายน 2564