บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานขายงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA)สำหรับหน่วยงาน สำนักงาน และบริษัท โรงแรม โรงงาน รายเดือน รายปี
09 พฤศจิกายน 2564
1 อัตรา
17000-20000
นำเสนอบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปีแก่ลูกค้า
วางแผนยอดขาย บริหารยอดขาย
ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายแก่ลูกค้า
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน
1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประโยควิชาชีพ(ปวช.)
2. ประสบการณ์ 0-2ปี ถ้ามีประสบการณ์ขายระบบกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อีเมล์, Microsoft Office,Internet เป็นต้น
4. มีความขยัน อดทน ทัศนคติดี
5. สามารถเดินทางเพื่อพบลูกค้าได้ มีรถยนต์ของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. รู้จักการจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
7. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย มีความเป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ชุดยูนิฟอร์ม
ประกันสังคม
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
คอมมิชชั่น (เมื่อพ้นทดลองงาน)
ประกันอุบัติเหตุ (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0841166288
ไม่ระบุ

บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด

เลขที่ 135/48 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 084-1166288 , แฟกซ์ : 02-2472241
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :