MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS
15 มิถุนายน 2564
2 อัตรา
15,000-100,000(รายได้รวม)
- สามารถ ทำงานเต็มเวลาได้ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00น
- สามารถ เข้าอบรมทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวเอง
- ออกตลาดร่วมกับงาน Event ของบริษัทได้
- วางแผนการเงินครบวงจร ให้ลูกค้าได้
1. มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน IC licence (พิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. ปริญญาตรีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ งานขาย หรือ งานสายการเงิน 2ปี ขึ้นไป
5. มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี รักงานบริการ
7. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้
8. ชอบการเรียนรู้ พัฒนาตลอดเวลา
ทุกจังหวัด
- พิเศษ ถ้าผ่านเกณฑ์บริษัท ทำงานครบ 5ปีรับ โบนัส5,000,000
- ค่าคอมมิชชั่นส่วนเพิ่ม รางวัลต่างๆ
- รายได้ประจำตำแหน่ง
- ประกันชีวิตและประกันกลุ่ม ตามตำแหน่ง
- เงินรางวัลพิเศษประจำเดือน
- Bonus5ครั้งต่อปีทุกรายไตรมาส/ประจำปี
- ระบบการทำงาน และตลาดช่วยรองรับ
- ความก้าวหน้าในอาชีพ เลื่อนตำแหน่งได้ใน 1 ปี
- พอร์ตลูกค้าสามารถโอนมรดกผลประโยชน์ให้ทายาทได้ตามกฎหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพโครงการพืเศษ MTL 5ํ YEARS 15 มิถุนายน 2564
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 15 มิถุนายน 2564
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 15 มิถุนายน 2564
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 15 มิถุนายน 2564
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 15 มิถุนายน 2564
     6. Sale Manager 15 มิถุนายน 2564
     7. นักการตลาดออนไลน์ 15 มิถุนายน 2564
     8. เลขานุการ 15 มิถุนายน 2564
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2564
     10. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 15 มิถุนายน 2564
     11. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 15 มิถุนายน 2564
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด 15 มิถุนายน 2564
     13. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 15 มิถุนายน 2564