บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกการตลาด,พนักงานการตลาด
11 พฤษภาคม 2564
1 อัตรา
15,000 - 30,000
- วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้าของบริษัทฯที่รับผิดชอบ
- ประเมินผลวิเคราะห์แนวโน้มสภาพการตลา่ดของกลุ่มสินค้าของบริษัทฯ
- จัดทำแผน หาช่องทางในการส่งเสริมการขาย
- ทำแผนการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตามผล
จัดทำแผนงานประจำปีของแผนกให้สอดคล้องกับระบบบริหารงาน ISO9001:2015
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 30-40 ปี
3. การศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด อย่างน้อย 3ปี
5. สามารถทำงานเชิงรุกได้ มีความคิดสร้างสรรค์
สมุทรปราการ
เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด

72/1 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 41 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-8172162 , 086-3408659,086-9783553 , แฟกซ์ : 02-8170990
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานติดรถ 14 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานขายเขตอีสาน 14 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานขับรถ 14 มิถุนายน 2564
     4. พนักงานแผนกประกอบOEM / ประกอบ MASS 14 มิถุนายน 2564
     5. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 14 มิถุนายน 2564
     6. หัวหน้าแผนกการตลาด,พนักงานการตลาด 14 มิถุนายน 2564
     7. ห้วหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ / เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ 14 มิถุนายน 2564
     8. พนักงานประกันคุณภาพ 14 มิถุนายน 2564