บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงราย**ด่วนมาก**
03 ธันวาคม 2564
หลายอัตรา อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนดในพื้นที่

**** ปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัด เชียงราย ****
1. เพศ หญิง – ชาย อายุ 22-40 ปี
2. จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย
4. มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้
5. มีความกระตือรือร้น และมีวินัยการทำงานที่ีดี พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนา
7. มีความเข้าใจในด้านการวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้ดี
8. **สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**
9. ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ***
เชียงราย
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานจัดเลี้ยงปีใหม่
- พักร้อนประจำปี 6 วัน(ต้องมีอายุงานครบตามบริษัทกำหนด)
- สิทธิการลาป่วย
- ทำงาน จันทร์-เสาร์
- ค่าคอมมิชชั่น
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม(เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป)
-**มีค่าใช้จ่ายค่าอบรมก่อนทำงาน 12,000 บาท โดยชำระก่อนเบื้องต้น 6,000 บาทและผ่อนชำระโดยตัดจากเบี้ยขยัน 2,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (จะได้รับคืนตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด)และบุคคลค้ำประกัน 2 คน**ในวันฝึกอบรม
- นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์
และสำเนาจดทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
มาพร้อมกับเอกสารสมัครงาน ในวันที่มาสัมภาษณ์งานด้วย

- รถบริการสาธารณะ สาย 64, 97, 117, 203, 543ก
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
hr0830726385
ไม่ระบุ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-5877972, 094-3277020,083-0726385
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 75 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชัยนาท **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแพร่ **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพิจิตร **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดน่าน หลายอัตรา**ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพัทลุง**ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลำพูน **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุทัยธานี **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดตราด **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลพบุรี **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบุรี **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั่วประเทศ หลายอัตรา**ด่วน** 07 ธันวาคม 2564
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี***หลายอัตราด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี-ชัยนาท ***หลายอัตราด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา-นครนายก ***หลายอัตราด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา ประจำกรุงเทพมหานคร ***หลายอัตราด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ***หลายอัตราด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     20. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดภูเก็ต-พังงา***ด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     21. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดบุรีรัมย์ ***ด่วน*** 07 ธันวาคม 2564
     22. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ชัยภูมิ หลายอัตรา **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสตูล **ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     24. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู ** ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564
     25. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว ** ด่วนมาก** 07 ธันวาคม 2564