สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : ต้องการด่วน!!! เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
30 พฤศจิกายน 2566
1 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กร
1. งานด้านบัญชี-การเงิน ทั่วไป
-ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ประสานงานในการวางบิล
-ตรวจสอบเอกสารในการทำเบิกจ่าย และสรุปรายการการเบิกจ่ายให้ผู้บริหารตรวจสอบ
-ตั้งค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติในระบบ
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี จัดทำรายงาน
-ออกเอกสารหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
-จัดทำและสรุปยอด ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
-จัดทำเงินสดย่อยเพื่อสรุปให้ผู้บริหาร
2.ธุรการ/ประสานงาน
3.สอดส่องดูแลทรัพย์สินขององค์กร
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี/บริหารทั่วไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Micro Soft Office ได้ หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการสื่อสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
5. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นครปฐม
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tonypuy
tonypuy
ไม่ระบุ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45/10 หมู่ที่ 2 ซอยบางเตย 5 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 02-408-1600 , แฟกซ์ : 02-408-1601 และ 02-408-1602
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายสิ่งแวดล้อม 05 ธันวาคม 2566
     2. ต้องการด่วน!!! เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 05 ธันวาคม 2566