สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายสิ่งแวดล้อม
30 พฤศจิกายน 2566
2 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กร
•เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ต่างๆ เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรม
•เป็นวิทยากรบรรยายในฐานความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ
•แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม
•สรุปผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงาน
•ช่วยดูแลงานเบื้องหลังทั้งหมดของกิจกรรม เช่น งานบำรุงรักษาสื่อ งานธุรการ งานจัดซื้อ พัสดุ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. รักที่จะทำงานด้านการให้ความรู้หรือสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร โดยสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี
6. มีความกล้าหาญ สามารถออกไปปฏิบัติงานตามลำพังได้
7. คล่อง WORD, EXCEL, POWER POINT
8. ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พอใช้
9. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
นครปฐม
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tonypuy
tonypuy
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1xhjp2Oy10h6PF4aCCrQFqNxW776rsTFQ/view?usp=sharing gเขียนด้วยลายมือแล้วส่งมาที่ [email protected]

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45/10 หมู่ที่ 2 ซอยบางเตย 5 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 02-408-1600 , แฟกซ์ : 02-408-1601 และ 02-408-1602
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายสิ่งแวดล้อม 05 ธันวาคม 2566
     2. ต้องการด่วน!!! เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 05 ธันวาคม 2566