บริษัท ซี.เอ เทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการ
ปิดรับสมัครแล้ว
หลาย อัตรา
ตามตกลง
1. รับโทรศัพท์ลูกค้า, ตอบไลน์, E-mai ลูกค้า รับงานจาก FUI
2. ลงงานในหน้างาน google dive
3. แจ้งงานให้ช่างทราบ
4. ทำใบเสนอราคา ร. ปิดงาน ใน web ของ Fuji
5.ทำใบเบิกอะ ไหล่ ส่ง E-mal ให้ทาง Fui
และประสานงานต่อจนเสร็จ
6.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจาก Repors ของช่างในแต่ละวัน
7. Scar งานและ
ส่ง Fie ไปยัง Fuj / ขัดเก็บข้อมูล
8.บันทึกข้อมูล สรุปการเข้าซ่อมของงาน 'erox ทุกวัน
9. ทำ Report ส่ง Fugi
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. จบระดับ ปวช. หรือเที่ยบเท่า ขึ้นไป
3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
4. หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
6. มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0854074447
0854074447
ไม่ระบุ

บริษัท ซี.เอ เทรดดิ้ง จำกัด

เลขที่ 43 ซอยลาซาล 54 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-748-7435-6 , แฟกซ์ : 02-748-7435-6
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :