บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่ง : Opeartion District Manager
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
- ควบคุมการดำเนินงานในสาขาตลอดจนในแง่ของยอดขายรวมและต้นทุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนงาน
- มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ยอดขายขั้นต้นต้นทุนการดำเนินงานตลาดฝ่ายตรงข้ามและผู้บริโภครวมถึงการติดตามความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่เพื่อนำไปใช้ในแผนการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนของร้านค้า
- ตรวจสอบคลังสินค้าและหมุนเวียนสต็อกเพื่อป้องกันสินค้าคงเหลือพร้อมควบคุมการซื้อสินค้าให้มีสินค้าเพียงพอในสต็อกและสอดคล้องกับนโยบายสต็อก
- จัดการการปฏิบัติงานของพนักงานตามมาตรฐานการบริการการขายความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและป้องกันการสูญเสีย
- ควบคุมการทำรายงานสรุปการดำเนินงานโดยรวมในร้านภายใต้ความรับผิดชอบเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
- ดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและการเตรียมการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ
- กำกับมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างปฎิบัติงาน รวมถึงการใช้อปุกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
- ดูแลกำกับการทำงานของทีมงานและมาตรฐานความพร้อมสาขาก่อนเปิดการขาย
- ติดตามงานเอกสารต่างๆที่ใช้ในการปิด/Renovate สาขา
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฎิบัติงาน
- จัดเก็บสถิติข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สรุป เปรียบเทียบและรายงานผลการดำเนินการ

1. - เพศ ชาย
2. - อายุ(ปี) 25 - 40 ปี
3. - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
4. - ประสบการณ์(ปี) 2 - 3ปี ในตำแหน่ง ผู้จัดการเขต
5. - มีประสบการณ์งานด้านการจัดการ ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. - มีทัศนคติเชิงบวก
7. - อดทนและมีวินัยในการทำงานสูง
8. - มีความรับผิดชอบในการทำงาน พร้อมเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง
9. - สามารถปฎิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
สมุทรปราการ
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

88/88 หมู่ ที่ 13 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-103-3333 ต่อ 0
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 107 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายขาย ไทวัสดุ แจ้งวัฒนะ 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. Store Audit Team Leader 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. Opeartion District Manager 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) ไทวัสดุ บางบอน (ติดกับ วัดโพธิ์แจ้) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. Graphic Designer สัญญาจ้าง 1 ปี 07 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ไทวัสดุ สาขา นวมินทร์ หัวหน้าแผนกขาย หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 07 กุมภาพันธ์ 2566
     7. Merchandising Manager @ Head Office Thaiwatsadu Bangna 07 กุมภาพันธ์ 2566
     8. รับสมัครด่วน หัวหน้าช่างและช่างเทคนิค ศูนย์บริการรถยนต์ Auto 1 (สาขาไทวัสดุ ชัยพฤกษ์) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     9. รับสมัครด่วน หัวหน้าแผนกขาย ไทวัสดุ สาขามหาสารคาม 07 กุมภาพันธ์ 2566
     10. เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสียประจำ ไทวัสดุ สาขาสระบุรี 07 กุมภาพันธ์ 2566
     11. รับสมัครด่วน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ไทวัสดุ สาขาหนองบัวลำภู 07 กุมภาพันธ์ 2566
     12. Sales promotion/CRM/Analysis Chanel Planning/Activation Manager 07 กุมภาพันธ์ 2566
     13. Marketing Communication / Media Online-Offline Social Media Planning Manager 07 กุมภาพันธ์ 2566
     14. Inventory Analysis ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา 07 กุมภาพันธ์ 2566
     15. Store Audit Team Leader 07 กุมภาพันธ์ 2566
     16. Opeartion District Manager 07 กุมภาพันธ์ 2566
     17. Sale Promotion team leader ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา 07 กุมภาพันธ์ 2566
     18. แอดมินฝ่ายจัดซื้อ @ สำนักงานใหญ่ บางนา 07 กุมภาพันธ์ 2566
     19. หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) ไทวัสดุ บางบอน (ติดกับ วัดโพธิ์แจ้) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     20. Graphic Designer สัญญาจ้าง 1 ปี 07 กุมภาพันธ์ 2566
     21. ไทวัสดุ สาขา นวมินทร์ หัวหน้าแผนกขาย หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 07 กุมภาพันธ์ 2566
     22. รับสมัครด่วน หัวหน้าแผนกขาย ไทวัสดุ สาขามหาสารคาม 07 กุมภาพันธ์ 2566
     23. เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสียประจำ ไทวัสดุ สาขาสระบุรี 07 กุมภาพันธ์ 2566
     24. รับสมัครด่วน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ไทวัสดุ สาขาหนองบัวลำภู 07 กุมภาพันธ์ 2566
     25. Sales promotion/CRM/Analysis Chanel Planning/Activation Manager 07 กุมภาพันธ์ 2566
ตำแหน่งงานเปิดดูล่าสุด