บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
24 กุมภาพันธ์ 2567
1 อัตรา
20000-45000
ทำงานในทุกๆส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ การประสานงาน การพัฒนาซอฟแวร์ การวิจัย การตลาด การผลิด ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามมอบหมาย
- ปฎิบัติงานได้ในทุกๆด้านที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการวางแผน ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล ฯลฯ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และระบบงานต่างๆที่ผู้จัดการรับผิดชอบ
- จัดสรรระบบงาน ตารางเวลา และอื่นๆของผู้บริหาร
พร้อมเริ่มงานได้ทันที ยื่น Resume ทางอีเมลล์ [email protected]
- ปฎิบัติงานได้ในทุกๆด้านที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการวางแผน ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล ฯลฯ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และระบบงานต่างๆที่ผู้จัดการรับผิดชอบ
- จัดสรรระบบงาน ตารางเวลา และอื่นๆของผู้บริหาร
ทำงานที่บ้าน (Work from Home) วันจันทร์-เสาร์ (08.30-17.30)
พร้อมเริ่มงานได้ทันที ยื่น Resume ทางอีเมลล์ [email protected]
1. อายุ 22-35 ไม่จำกัดเพศ การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
2. มีความรอบคอบ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบสูง ขยันและอดทน รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานในทุกประเภทงานที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถใช้อินเตอร์เน็ตพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆได้รวดเร็ว
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานในระดับดี-ดีมาก
ปทุมธานี
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด

30/8 ถนนอารีย์อุทิศ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-402-5491-2
โทรศัพท์ : 02-402 5491 , แฟกซ์ : 02-402 5492
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักเขียน (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. Junior Programmer (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. Senior Programmer (work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. พ่อครัว ร้านอาหารเขื่อนอุบลรัตน์ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. Admin IT Support (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. ธุรการประสานงาน(work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. พนักงานให้บริการลูกค้า 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. พนักงานดูแลลูกค้า (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. ผู้ช่วยผู้จัดการ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. พนักงานขับรถส่วนกลาง 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. ธุรการสำนักงาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     12. แม่บ้าน 25 กุมภาพันธ์ 2567