บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
ปิดรับสมัครแล้ว
50 อัตรา
15,000 - 45000
บริษัทต้องการโปรแกรมเมอร์ จำนวน 50 อัตรา
- รับผิดชอบ ดูแล แก้ไข พัฒนาระบบ หรือ เว็ปแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท โดยใช้ภาษา PHP
- เขียน Interface เพื่อปฎิบัติต่อฐานข้อมูล
- จัดหา Solution เพื่อช่วยลดการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดูแล แก้ไข แอปพลิเคชั่น หรือ เว็ปแอปพลิเคชั่น
- ปรับปรุง /ดูแล / แก้ไข website ของบริษัทให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด
- อบรมผู้เกี่ยวกับการใช้งาน software ที่เขียนขึ้นเอง หรือ Third - Party
- จัดทำเอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม หรืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
- จัดทำ Report ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์(ปี) : 0 ปีขึ้นไป
4. อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมภาษา Wordpress, HTML , PHP , JAVA, JAVAScript
6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL , SQLSERVER
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานเกี่ยวกับระบบ Web Server
8. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
9. หากมีประสบการณ์ด้าน Programming จะพิจารณาพิเศษ
ปทุมธานี
1. ค่าคอมมิชชั่น
2. ประกันสังคม
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. วันหยุดพักร้อน
5. ปรับเงินประจำปี
6. กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์
7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆเช่น(มงคลสมรส/คลอดบุตร/อุปสมบท/เยี่ยมไข้/ฌาปนกิจ)
9.สวัสดิ์การเงินกู้ยืม
10.การอบรมพนักงานตามหลักสูตรต่างๆ
11.ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง(กรณีเดินทาางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด

30/8 ถนนอารีย์อุทิศ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-402-5491-2
โทรศัพท์ : 02-402 5491 , แฟกซ์ : 02-402 5492
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักเขียน (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. Junior Programmer (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. Senior Programmer (work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. พ่อครัว ร้านอาหารเขื่อนอุบลรัตน์ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. Admin IT Support (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. ธุรการประสานงาน(work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. พนักงานให้บริการลูกค้า 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. พนักงานดูแลลูกค้า (Work form home) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. ผู้ช่วยผู้จัดการ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. พนักงานขับรถส่วนกลาง 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. ธุรการสำนักงาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     12. แม่บ้าน 25 กุมภาพันธ์ 2567