บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

11. เจ้าหน้าที่การตลาด Event Marketing
1. ปฏิบัติงานด้านการวางแผนงานกลยุทธ์การตลาด (Event Marketing) ให้สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ 2. ประสานงานการจัดหาพื้นที่จัดกิจกรรม ออกแบบแผนงาน/ธีมงานกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็น
- เพศ : ชาย-หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 ชั่วโมง
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

12. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)
1.ประสานร่วมกับทุกฝ่ายในกลุ่มกิจการเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณในภาพงบประมาณกลุ่มกิจการ(รวมถึงบริษัทร่วมและย่อย) 2.จัดทำและนำเสนอรายงานงบประมาณ ประมาณการงบการเงินทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาด
- เพศ หญิง / ชาย อายุ 35 - 50 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 ชั่วโมง
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

13. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์, Digital Marketing
- วางแผนและจัดทำแผนงาน Campaign Marketing ร่วมกับทีมงาน Marketing - Content Creator ครีเอคคอนเทนต์ของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การตลาด ในรูปแบบ ภาพ ข้อความ วิดีโอและรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการอัพเดตข้อมูล ผ่านทาง
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ(ปี) : 28 - 35 ปี
- เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 ชั่วโมง
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

14. เลขานุการ ด่วน!!!!!ด่วนมาก !
- ดูแลจัดตารางงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานการประชุม, บันทึกและสรุปรายละเอียดการประชุม - ดูแลเรื่องเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร - ติดตามงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่
- เพศ : หญิง
- อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี
- เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 ชั่วโมง
บริษัท วานคอม จำกัด

15. ช่างฝึกหัด
ช่างตัดต่อสายพาน
- ชาย
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- เงินเดือน : 9000
บริษัท วานคอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 ชั่วโมง
บริษัท วานคอม จำกัด

16. ดูแล up-date เวปไซด์ และ ดูแล PC บริษัท
ดูแล ออกแบบ ปรับปรุง Website บริษัท ดูแล แนะนำ แก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ hardware และ software
- ชาย/หญิง
- จบการศึกษาด้านพัฒนา website
- เงินเดือน : 15000
บริษัท วานคอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 ชั่วโมง
บริษัท วานคอม จำกัด

17. ธุรการ
งานเอกสารทั่วไป งานขายสินค้าใน LINE OA ใช้ WORD/EXCEL ได้
- ชาย/หญิง
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- เงินเดือน : 10000
บริษัท วานคอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 1 ชั่วโมง
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

18. ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วิเคราะห์ตลาดเพื่อระบุโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ และติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การขยายธุรกิจ - ร่วมกำหนดเป้าหมายด้านยอดขายของบริษัทและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายยอด
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ(ปี) : 35 - 45 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 ชั่วโมง
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

19. Product Spec
1. จัดทำสเปคสินค้าขึ้นหน้าเวป JIB โดยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งคอนเทนต์รายละเอียดสินค้า ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ JIB
- เพศ : ชาย
- อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี
- เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 ชั่วโมง
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

20. ผู้จัดการเขต (Area Manager) ภาคอีสาน
- ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และพนักงานประจำสาขา (โซนภาคอีสาน) - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ หรือมากกว่าที่บริษัท ฯ กำหนด - ตรวจเยี่ยมสาขาอย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ : 30 - 45 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0