logo โลโก้ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ ซิมการ์ด ตลอดจนบัตรเติมเงิน โดยมีสาขาและจุดขายทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง ภายใต้รูปแบบหลัก 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การขายปลีก การขายส่ง โมเดิร์นเทรด และการขายตรงยังหน่วยธุรกิจ ด้วยพนักงานกว่า 800 คน ที่ดำเนินตามนโยบายให้เข้ากับปณิธานของบริษัทที่ว่า “ความสุขง่ายๆ ของคนรักมือถือ”
ที่ตั้ง เลขที่ 141/35 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-2375559, 02-6341299 ต่อ 2116, 2118
Fax 02-237-9199
Website www.tgfone.com
Facbook tgfonefanpage
LineID ้hrtg12
แผนที่ แผนที่ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
1. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Big C มหาชัย
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
สมุทรสาคร 4 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
2. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Central (เจริญศรี) อุดรธานี
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000-20,00
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
อุดรธานี 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
3. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Big C ลาดพร้าว 2 (Extra)
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
4. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Xiaomi Central ศรีราชา
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเร
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
ชลบุรี 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
5. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Lotus นครชัยศรี (ท่านา)
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
6. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Lotus อ่างทอง
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
อ่างทอง 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
7. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Vivo Big C สุขสวัสดิ์ (ชั้น 2)
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 12,000 - 15,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
8. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Big C สุขสวัสดิ์
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย/หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
9. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Lotus บางใหญ่
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
10. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Lotus หัวทะเล
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
นครราชสีมา 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
11. Senior ประจำสาขา TG Lotus ชัยภูมิ
- - มีประสบการณ์และมีความเข้าใจดีในงานเชียร์ขายและบริการสินค้าโทรศัพท์มือถือในห้าง - แนะนําสินค้า,บริการลูกค้า - มีทักษะในการดูแลพนักงานหน้าร้านตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป - ดูแลพนักงานภายในร้าน จัดตารางการทํ
- เพศชาย/หญิง อายุ28 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
ชัยภูมิ 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
12. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG V-Square นครสวรรค์
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
นครสวรรค์ 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
13. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Lotus พิษณุโลก 2 (ท่าทอง)
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
พิษณุโลก 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
14. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Realme Lotus พิษณุโลก 2 (ท่าทอง)
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเร
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
พิษณุโลก 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
15. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Power Mall งามวงศ์วาน
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000-20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
16. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG The Mall งามวงศ์วาน
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
17. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Central เลียบด่วนรามอินทรา
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คันนายาว 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
18. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Big C เอกมัย
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
19. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Mega บางนา (ชั้น 2)
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
สมุทรปราการ 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
20. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Central ศรีราชา
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
ชลบุรี 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
21. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Central พระราม 2
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
22. หัวหน้าร้านประจำสาขา TG Central มหาชัย
- - มีประสบการณ์และมีความเข้าใจดีในงานเชียร์ขายและบริการสินค้าโทรศัพท์มือถือในห้าง - แนะนําสินค้า,บริการลูกค้า - มีทักษะในการดูแลพนักงานหน้าร้านตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป - ดูแลพนักงานภายในร้าน จัดตารางการทํ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 28 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
สมุทรสาคร 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
23. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Central บางนา
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
สมุทรปราการ 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
24. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Big C สะพานควาย
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขายสินค้า Samsung - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ใ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 25,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง 5 วัน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
25. พนักงานหน้าร้านประจำสาขา TG Central สุราษฏ์ธานี
- - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ชำระค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเ
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 19 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
สุราษฎร์ธานี 5 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194