logo โลโก้ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า และบริการครบวงจร
ที่ตั้ง เลขที่ 2222 หมู่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-282000 ต่อ 567
Fax 055-282000
แผนที่ แผนที่ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1. ผู้จัดการศูนย์บริการ (ด่วน)
- 1. วางแผนการดำเนินงานของพนักงานแผนกบริการลูกค้า 2. ตั้งเป้าหมายการทำงาน พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกับพนักงานบริการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย 3. ทำการฝึกสอนพนักงานบริการในด้านต่าง
- เพศชาย/หญิง
-อายุ 35-45 ปี
เงินเดือน : 25,000 บาทขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2. ช่างบริการ/ช่างยนต์ (สาขานครไทย)
- ตรวจเช็ครถยนต์ ตรวจเช็คระยะ ซ่อมบำรุง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ ชาย
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3. ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (ด่วน)
- รายละเอียดของงาน - นำเสนอขายรถยนต์แก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - บริการและดูแลลูกค้าหลังการขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
4. พนักงานแผนกอะไหล่
- • รับ-จ่ายอะไหล่ • เช็คสต็อกอะไหล่ • จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน
- เพศชาย
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
6. พนักงานล้างรถ (ด่วน) ประจำสาขาท่าทอง
- - ล้างรถลูกค้าที่เข้ารับบริการ ก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า - ทำความสะอาดภายใน/ภายนอกของรถ - ล้างสี ดูดฝุ่น
- เพศชาย
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
7. เจ้าหน้าที่รับรถ/บริการลูกค้า (SA)
- 1. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ 2. ตรวจสภาพรถยนต์ของลูกค้า 3. ประสานงาน/ติดต่อกับลูกค้า 4. เปิด-ปิด Job งานซ่อม การเข้าใช้บริการ 5. ติดตามงานซ่อม - ส่งมอบรถให้ลูกค้า 6. หน้าท
- เพศชาย/หญิง
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
8. ช่างบริการ/ช่างยนต์ (โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก)
- ตรวจเช็ครถยนต์ ตรวจเช็คระยะ ซ่อมบำรุง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ ชาย
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่าย Digital Marketing
- • ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการขายผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง เช่น Facebook,Line,Website • จัดทำ contents และ วางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง • ติดตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้
- เพศชาย/หญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำโตโยต้า พรีเมี่ยม พลายชุมพล)
- 1. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 2.เสนอแนวทางการทำงานด้วยความปลอดภัย ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 3.จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณด้านความปลอดภัย 4.ประส
- ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ เทียบเท่าตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
-เพศชาย/หญิง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
11. เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกตัวถังและสี
- - รับบริการลูกค้าที่ติดต่องานซ่อมตัวถังและสี - ตรวจสอบรถยนต์ที่ลูกค้าต้องการซ่อมเพื่อประเมินราคางานซ่อม - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิง/ชาย
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
12. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานซ่อม QC
- - ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ ชาย
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พิษณุโลก 21 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0