logo โลโก้ บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด

บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด ฮีโน่เชียงแสงลำปาง ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุก”ฮีโน่”และศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมรถบรรทุกมาตรฐานอย่างเป็นทางการ - อู่เคาะพ่นสี ครบวงจร
ที่ตั้ง เลขที่ 127 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-325271-4
Fax 054-222789
Facbook hinochiangsang
LineID @hinolampang
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
1. Graphic
-
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ (Photoshop,Adobe Illustrator AI)
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 1 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
2. ช่างเคาะ,ช่างประกอบ
-
- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000-15,000.-
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 1 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
3. การตลาด
- วางแผนสื่อด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ถ่ายภาพและตัดต่อคลิปวิดีโอได้ วางแผนประสานงานจัดกิจกรรมอบรมลูกค้า
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ใช้โปรแกรม Adobe lllustator, PhotoShop และ Microsoft office ได้ดี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
4. Sales Executive
- ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ ออกเยี่ยมลูกค้าเก่า
- เพศชาย/หญิง
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
5. Field Marketing
- 1.ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ 2.ออกตลาดเยี่ยมลูกค้าเก่า
- เพศชาย/หญิง
-อายุ 22 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
6. ADMIN ฝ่ายขาย
-
- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000.-
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
7. ที่ปรึกษาการขาย(รถบรรทุก)
- เกี่ยวกับการขายรถยนต์บรรทุก
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-รักในงานขายและเรียนรู้ได้เร็ว
เงินเดือน : 10000+commission
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
8. พนักงานขับรถพ่วงคอก ดัมพ์
- ขับรถพ่วงคอก ดัมพ์ ส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีใบอนุญาตขับขี่บรรทุกตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ขับรถ พ่วง คอก ดัมพ์
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ภาคเหนือ 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
9. พนักงานขับรถหัวลาก
- 1. สามารถขับรถเทรลเลอร์ขนส่งปูนผง 2. ตรวจสอบสภาพรถ ซ่อมบำรุงรักษารถเทรลเลอร์ กรณีพบความเสียหาย หรือ รถเสีย จะต้องแจ้งหัวหน้างานเพื่อแจ้งช่างซ่อมต่อไป 3. ดูแล รักษาความสะอาดของรถเทรลเลอร์ที่ขับ
- มีประสบการณ์ขับรถหัวลาก
-มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป อายุ 1 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
10. ธุรการบัญชี(สาขาแพร่)
- สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันและรายสัปดาห์ จัดทำรายงานส่งให้แก่หัวหน้าแผนก
- มีความขยันและเรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ
เงินเดือน : 8,450-9,100
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
แพร่ 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
11. ช่างยนต์
- - ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุก - วางแผนงานการซ่อมบำรุงรถบรรทุก - ตรวจเช็คและเก็บประวัติการซ่อมรถบรรทุก - วางแผนและดูแลเรื่องอะไหล่รถบรรทุก
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
12. ที่ปรึกษางานบริการ (SA)
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่เข้ารับบริการ ดูแล แนะนำให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ รับรถ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถ ติดต่อประสานงานเกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
-มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
13. ธุรการขาย
- 1.จัดทำเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น เกี่ยวกับเอกสารการขาย และอื่นๆ 2.Support/ประสานงานกับทีมขาย แต่ละฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.บันทึกเอกสารต่างๆ ลงระบบ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
-มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microssoft Excel
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
14. Audit Assistant
- - วางแผนและบริหารงานตรวจสอบ - นำเสนอผลการตรวจ จัดทำรายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ - ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกับผู้รับตรวจ พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าตามกำหนดเวลาที่วางไว้ - ปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่ช่วยในงานตรวจสอบต่างๆ ได้ดี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
15. ธุรการฝ่ายขาย(สาขาเถิน)
- 1.ประสานงานกับฝ่ายขาย จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 2.สามารถใช้โปรแกรมMicrosoftพื้นฐานได้ 3.คีย์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาลงในระบบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความซื่อสัตย์ อดทนต่อหน้าที่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด
ลำปาง 6 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0