logo โลโก้ บริษัท งานหนึ่ง จำกัด

บริษัท งานหนึ่ง จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท งานหนึ่ง จำกัด ธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่มกาแฟ เบเกอรี่ อสังหาริมทรัพย์ บริการล้างแอร์
ที่ตั้ง เลขที่ 183/38-39 ถนน พังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 091-004-8840
LineID @340zdswt
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- - จัดทำใบสำคัญจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ - จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆ - จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่างๆ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเงินหรือบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการเงินอย่างน้อย 2 ปี
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 14 ชั่วโมง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
2. ช่างแอร์
- 1. ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ล้างเครื่องปรับอากาศ และงานไฟฟ้า 2. ดูแล รับผิดชอบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญ
- 1. เพศชาย
-2. อายุ 23-40
เงินเดือน : 18,000 - ตามประสบการณ์การทำงาน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 1 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- 1. หา Supplier เปรียบเทียบราคา จัดซื้อ ตามระบบการจัดซื้อ 2. ตรวจสอบการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนการยืนยันการรับออเดอร์ และประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อการชำระหนี้ค่าสินค้าแล
- 1.เพศชาย/หญิง
-2.อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 18,000 - 22,000
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
4. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด / พนักงานประจำร้าน / พนักงานจัดเรียงสินค้า
- 1.จัดร้านให้ได้ตามมาตราฐานที่ทางบริษัทกำหนด 2.เติมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปการหลักเกณต์ที่กำหนดของทางบริษัท 3.รับชำระค่าบริการสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 4.รับผิดชอบเรื่องสต๊อกสินค้าของร้านให้เพีย
- 1.เพศชาย-หญิง อายุ 18-45 ปี
-2.วุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : เริ่มต้นที่ 11,000 ++
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
5. พนักงานประจำร้าน Bellinee's สาขาหาดสุรินทร์ ซอย 6
- 1. ถ้ามีประสบการณ์ทำเบเกอรี่(ขึ้นรูปขนม อบขนม)จะพิจารณาเป็นพิเศษ** 2. รับออเดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้า 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน 4. ต้อนรับลูกค้าด้วยด้วยรอยยิ้ม และเป็นมิตร 5. ดูแลความเรียบ
- 1.เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
-2.วุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- -สามารถจัดทำเอกสารทางการบัญชีและบันทึกข้อมูลตามระบบบัญชี -สารามถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท และตรวจสอบราย -จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและตรวจสอบความ
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
7. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Bellinee's Limelight
- 1. ถ้ามีประสบการณ์ทำเบเกอรี่(ขึ้นรูปขนม อบขนม)จะพิจารณาเป็นพิเศษ** 2. รับออเดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้า 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน 4. ต้อนรับลูกค้าด้วยด้วยรอยยิ้ม และเป็นมิตร 5. ดูแลความเรียบ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
-วุฒิฯ ปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สามารถต่อรองได้
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
8. Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)
- 1.สรรหาพนักงาน (Recruitment) เช่น ประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร ทดสอบ-สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าประจำในหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรณีทดแทน และรองรับพนักงานเพื่อเปิดสาขาใหม่ 2.วางแผนวิธี
- เพศ ชาย / หญิง
-อายุ 25-40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
9. Training Manager ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
- 1.งานวางแผนการฝึกอบรม 2.พัฒนาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการหน้าสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดำเนินการฝึกสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก
- เพศ ชาย / หญิง
-อายุ 25-35 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
10. Recruitment Manager ผู้จัดการแผนกสรรหา
- 1. ดูแลและสรรหาว่าจ้างพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับงาน ในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในระดับจัดการ และปฎิบัติการ 2.จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3.วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเ
- เพศ ชาย / หญิง
-อายุ 30-39 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
11. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- -บันทึกข้อมูลการเงินลงในระบบบัญชี -ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกับบัญชี -จัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างระเบียบ -ทำการเตรียมเอกสารทางการเงิน -ทักษะคอมพิวเตอร์ MS OFFICER
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 45 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
12. เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
- *หน้าที่รับผิดชอบ -ตรวจนับทรัพย์สิน -ติดตามและหาข้อสรุปกรณีทรัพย์วินเกิน/ขาด -จัดทำะเบียนทรัยพ์สินในระบบบัญชี -ควบคุมและดูแลจัดทำราบละเอียดและการโอนรับ ขายซาก ทรัพย์สินทุกประเภท -คำนวนค่าเสือมราค
- -ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 45 ปี
--มีวุฒิการศึกษาในสาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
13. เจ้าหน้าที่ประสานงานช่าง
- มีความรู้ในอุปรณ์ช่าง / เครื่องมือช่าง -ควบคุมและดูแลจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับงานช่าง -วางตารางงานของช่าง และตรวจสอบเอกสานงานช่างต่างๆให้เป็นปัจจุบัน -รับเรื่องแจ้งซ่อม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 45 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0