logo โลโก้ QUALIMED Co.,Ltd.

QUALIMED Co.,Ltd.

picture ภาพประกอบ QUALIMED Co.,Ltd.
ลักษณะประเภทของธุรกิจ QUALIMED Co.,Ltd. บริษัทจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล คลีนิคและร้านขายยาทั่วประเทศ
ที่ตั้ง เลขที่ 66 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-690-2084-8
Fax 02-690-2328
แผนที่ Google Map Google Map QUALIMED Co.,Ltd.
QUALIMED Co.,Ltd.
26. ตัวแทนขายภาคใต้เขต X17
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้ายขายยาในเขตอำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน อำเภอในสุราษฏร์ฯตั้งแต่อำเภอพุนพินขึ้นไปด้านเหนือ ตลอดจนเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
สุราษฎร์ธานี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
27. พนักงานขายทีมโรงพยาบาลภาคตะวันออก เขตUD3
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผู้่วย ให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก อยุธยาและอ่างทอง
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบปริญญาตรี หากจบสาขาทางวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์การทำงานเสนอขายยาให้กับโรงพยาบาล
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ชลบุรี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
28. ตัวแทนขายภาคเหนือเขต W03
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดพิจิตร รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
พิจิตร 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
29. ตัวแทนขายอีสานเขต X07
- เดินทางเสนอขายยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร อาหารเสริมและเวชสำอางให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
สุรินทร์ 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
30. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U08
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
สกลนคร 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
31. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต W08
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดอำนาจเจริญ ยะโสธร และอำเภอด้านเหนือของอุบลราชธานี รวมทั้งเก็บบิลของลูกค้าที่เยี่ยมด้วย
- อายุ ๒๒-๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มียานพาหนะของตนเองสำหรับใช้ทำงานขาย
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ศรีสะเกษ 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
32. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต X08
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดนครพนม รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
นครพนม 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
33. ตัวแทนขายภาคอีสาเขต W09
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธ์ รวมทั้งรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
มหาสารคาม 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
34. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต X09
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดกาฬสินธ์และจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กาฬสินธุ์ 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
35. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U10
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดอุดรธานี(ยกเว้นอำเภอนายูง น้ำโสม บ้านผือ กุดจับ เพ็ญ สร้างคอม บ้านดุง ทุ่งฝน พิบูรณ์รักษ์) รวมทั้งรับชำระค่าสิน
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
อุดรธานี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
36. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต W10
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดชัยภูมิ และอ.หนองเรือ,อ.ภูเวียง,อ.หนองนาคำ,อ.ชุแพ,อ.ภูผาม่านของจังหวัดขอนแก่น
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ชัยภูมิ 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
37. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต Y10
- เสนอขายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสบการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อญุ่ของลูกค้า
เงินเดือน : -
QUALIMED Co.,Ltd.
หนองคาย 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
38. ตัวแทนขายภาดตะวันออกเขต U11
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว รวมทั้งเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ปราจีนบุรี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
39. ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต W11
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดจันทบุรีและตราด รวมทั้งรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาชั้นปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
จันทบุรี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
40. ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต W12
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับคนไข้ให้แก่คลีนิคและร้ายขายยาเฉพาะอำเภอเมืองในจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปีและจบการศึกษาชั้นปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ในการเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูรายลเอียด
QUALIMED Co.,Ltd.
ชลบุรี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
41. ตัวแทนภาคตะวันออกเขต Y12
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับคนไข้ให้แก่คลีนิคและร้ายขายยาในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปีและจบการศึกษาชั้นปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ในการเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ชลบุรี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
42. ตัวแทนขายภาคกลางเขต W14
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตจังหวัดราชบุรี(ไม่รวมอำเภอบ้านโป่ง) และเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูรายละเอียด
QUALIMED Co.,Ltd.
ราชบุรี 1 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
43. ตัวแทนขายพาร์ทไทม์ประจำหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์สำหรับรับประทานป้องกันเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกานแล้วไม่สามารถเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกาย ทำให้ผู้ที่รัยเชื้อไวรัสเข้าสู่ภายในร่างกายแล้วไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสหรือถ้ามีอาการติดเชื้อ
- จบการศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์/พยาบาล/สาธารณสุข
-ยังทำงานในโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือ รพสต.
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และตำแหน่งงาน
QUALIMED Co.,Ltd.
รับทุกจังหวัด 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194