Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564


ค้นหางาน
08.00-16.00 น.
โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
053-112744-6