Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564


ค้นหางาน
เวลา 09.00 - 15.30 น
ณ บริเวณลานจอดรถภายใน อผศ. ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
02-354-8587 ต่อ 286