Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564


ค้นหางาน
10.00 น.- 16.00 น.
บริเวณ The Hall ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-