หางาน นนทบุรี

งาน หางาน สมัครงาน นนทบุรี หางานในอำเภอ เมืองนนทบุรี ,บางกรวย ,บางใหญ่ ,บางบัวทอง ,ไทรน้อย ,ปากเกร็ด ,
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

1. ช่างคอมพิวเตอร์ ประจำสาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้าและบริการ - ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- เงินเดือน : 11,000 + ค่า Commission
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

2. ผู้จัดการสาขา สาขา พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน
- ผู้จัดการร้านมีหน้าที่บริหาร ร้าน ดูแลการจัดวาง(ดิสเพลย์)สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย - ดูแลความเป็นระเบียบและสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯ และสามารถดึงดูดลู
- เพศ : ชาย-หญิง
- อายุ(ปี) : 30 - 45 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท โปรเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งโซลูชั่น จำกัด

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี ประจำสำนักงานแถวงามวงศ์วาน
จัดการเอกสารด้านบัญชี สต๊อกอุปกรณ์ ติดต่อลูกค้า ทำรายงานสรุปทางด้านการขาย งานเอกสาร ฯลฯ
- สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 12000++ (ตามความสามารถ)
บริษัท โปรเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งโซลูชั่น จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท ยูดี โซลูชั่น จำกัด

4. พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถผู้บริหารบริษัท
- จบ ม 6 ขึ้นไป
- ชาย
- เงินเดือน : 13000-15,000
บริษัท ยูดี โซลูชั่น จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5. IT Support
1. Support ระบบคอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware และ Software 2. สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานกรณีคอมพิวเตอร์มีปัญหา 3. ประกอบคอมพิวเตอร์/ลงโปรแกรมWindows Office และใช้โปรแกรมอื่นๆได้ 4. สามารถใช้งานโป
- 1 เพศ ชาย อายุระหว่าง 26 - 38 ปี
- 2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขา Computer Sciences/Business Computer/Engineer หรือสาขาที่เ
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

6. ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1. สามารถตรวจ ทดสอบ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง ดัดแปลง แผงควบคุม แผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ได้ดี 2. สามารถอ่านและเขียนแผงวงจรควบคุม/วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
- 1 เพศ ชาย อายุระหว่าง 26 - 38 ปี
- 2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด

7. เจ้าหน้าที่การเงิน (รัตนาธิเบศร์) ด่วนมาก!!! 099-621-1785ด่วนมาก !
- จัดทำและควบคุมเอกสารเบิกจ่าย เงินสดย่อยและเช็คสั่งจ่ายคู่สัญญา - ดูแลรับชำระค่าส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ - ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปิดงบประจำเดือน - งานอื่นๆที
- ทุกเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุมิการศึกษา ปวช.ปวส. สาขาการเงิน/บัญชี หรือปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด

8. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำคอนโด (โซนรัตนาธิเบศร์) ด่วน!!!ด่วนมาก !
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกบ้านกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล - ดูแล/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน - ควบคุมและจัดส่งจดหมายพัสดุของลูกบ้าน - รับแจ้งซ่อมต่างๆ และประสานงานให้กับช่างอาคาร - ดูแลให้ความช่วยเห
- จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้ดี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด

9. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำคอนโด (โซนรัตนาธิเบศร์)
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกบ้านกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล - ดูแล/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน - ควบคุมและจัดส่งจดหมายพัสดุของลูกบ้าน - รับแจ้งซ่อมต่างๆ และประสานงานให้กับช่างอาคาร - ดูแลให้ความช่วยเห
- จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้ดี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด

10. ผู้จัดการอาคาร รัตนาธิเบศร์
- ควบคุมดูแลการทำงานแม่บ้าน รปภ,คนสวน,ช่าง - ตรวจตราความเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด - เก็บค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกบ้าน - ทำหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน -
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการจัดการอาคารสูง อย่างน้อย 3 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด
นนทบุรี 34 นาที
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0